uitgelicht

Raad wel maar omwonenden niet vooraf geïnformeerd over extra asielzoekersopvang in Oisterwijk


Het opnieuw inrichten van camping De Reebok voor de opvang van asielzoekers was bekend bij de raadsfracties, maar is vooraf niet met omwonenden gedeeld.

Begin vorige maand werd bekend dat Gemeente Oisterwijk medewerking heeft verleend aan het COA voor de opvang van asielzoekers op camping De Reebok in Oisterwijk. Vorig jaar werd dat voor enkele weken gedaan. Destijds heerste er een serene rust op wat mogelijk de mooiste opvang van Nederland is. Deze keer is de opvang voor een periode tot april 2023 opengesteld, ‘met een mogelijke verlenging’. Het college (burgemeester en wethouders) heeft dit op 8 september bekend gemaakt, met 13 september als startdatum.

In reactie op het persbericht van het college, zijn er de volgende dag (9 september) door onze redactie enkele vragen gesteld. Deze donderdag 6 oktober werd na herhaaldelijk verzoek daarop antwoord ontvangen.

Eind 2023

Om te beginnen blijkt dat de ‘mogelijke verlenging’ die het college op 8 september bekend heeft gemaakt, maximaal duurt tot eind 2023. De Reebok zou een aantal jaren terug al gesloten moeten zijn, en is bezig met een verhuizing. Dat is ook de reden waarom er op deze plek nu ruimte is voor opvang van vluchtelingen. Vanwege vertraging in besluitvorming, en de daaropvolgende verhuizing, heeft de camping enkele keren uitstel gekregen. Eind 2023 moet de poort echt dicht, dan ‘wordt de camping gesloopt en wordt het terrein terug gegeven aan de natuur,’ aldus een woordvoerder namens het college.

Omwonden

De leegstaande units op camping De Reebok die worden ingezet voor opvang van asielzoekers (Foto: Gemeente Oisterwijk).

Was er bij de opvang vorig jaar (toen voor vier weken) nog een overleg ingepland met omwonenden; deze keer zijn de omwonenden (voor de opvang van ruim een jaar) niet uitgenodigd voor een gesprek. Niet vooraf, en niet achteraf. De omwonenden zijn na het besluit per brief geïnformeerd, of hebben het via de media vernomen. De gemeente laat weten, dat als daar aanleiding toe is, dit overleg alsnog kan.

Vooraf zijn wel alle raadsfractie-voorzitters geïnformeerd. Een raadsvergadering werd hierover niet gehouden, zoals dat bij het verlengen van het AZC wel het geval was. Deze vijfde opvanglocatie voor vluchtelingen in de gemeente Oisterwijk (AZC, Klein Oisterwijk, Klooster Moergestel, Morgenrood en Reebok) heeft dezelfde voorwaarden als recent met het COA over het AZC zijn overeengekomen. Zover bekend zijn de raadsleden het daar voldoende mee eens; er is door hen geen raadsvergadering over dit onderwerp ingelast.

Morgenrood

In de gemeentelijke berichtgeving over De Reebok, kwam nog een andere opvanglocatie in beeld die nog niet eerder bekend werd gemaakt. Ook op camping Morgenrood werden vluchtelingen opgevangen. ‘Dit gaat om Oekraïense ontheemden via de gemeente opgevangen…’ Het gaat hier om tien plekken die volgens de gemeente niet allemaal permanent in gebruik zijn. ‘… vanwege de kleinschaligheid is de locatie Morgenrood niet expliciet als opvanglocatie genoemd.’ In het bericht over de Reebok werd het meegenomen onder een opsomming van ‘overige opvang’.

Wat te doen na tijdelijk?

Gemeente Oisterwijk voorziet met de vijf opvanglocaties in de opvang van ruim 700 vluchtelingen. 450 op het AZC, 120 op De Reebok, 90 op Klein Oisterwijk, 38 in het voormalig Klooster in Moergestel, en 10 op Morgenrood. Een groot deel van deze opvang (AZC, De Reebok) is bedoeld voor uiteindelijke doorstroom van statushouders (asielzoekers met een vergunning) naar een vast verblijf in een reguliere woning. Voor de huisvesting van die doelgroep zijn landelijk afspraken gemaakt; Oisterwijk kent net als andere gemeenten een taakstelling tot huisvesting. Die taakstelling haalt Oisterwijk – net als andere gemeenten – niet vanwege een groot tekort aan beschikbare en betaalbare woningen. Het is een van de redenen dat de AZC’s in Nederland vol zijn; asielzoekers met een verblijfsvergunning kunnen niet naar een woning doorstromen, omdat die er niet zijn. Ze blijven daardoor te lang in het AZC.

Met de komst van meer vluchtelingen uit Oekraïne, en het vastlopen van doorstroom via de AZC’s, komt ook de vraag wie er verantwoordelijk is voor de opvang na die tijdelijke periode? En of er nog meer opvanglocaties in onze gemeente worden aangeboden. Als bijvoorbeeld een van de campings aangeeft de opvang te beëindigen, wie zorgt er dan voor dat deze mensen een nieuwe plek krijgen? ‘Het COA blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de huisvesting en zo nodig verplaatsing van deze mensen.’ Helaas is afgelopen jaar met regelmaat gebleken dat het COA die taak niet aan kan, en verblijven er met regelmaat mensen ’s nachts buiten op straat.

Gemeente Oisterwijk wil blijven meewerken aan eventueel ook meer opvang van vluchtelingen, maar ook aan regionale spreiding: ‘Het college doet er alles aan om hun solidariteit te tonen in de opvang van ontheemden in deze crisisperiode. Op dit moment heeft de gemeente geen extra opvanglocatie in de planning, maar als er vanuit regio of Rijk om gevraagd wordt, willen we wel meedenken en kijken naar mogelijkheden zodat er een regionale spreiding plaatsvindt.’ De gemeenteraad stemt vooralsnog met dit alles in; heeft geen tegengeluid uitgesproken.

Extra scholing

Omdat er bij de vluchtelingen ook gezinnen met kinderen zijn, wordt de capaciteit van de scholing opgeschaald. Hoe groot die extra instroom is, is nog niet bekend en kan ook variëren. Wel ziet de gemeente dat de druk op de scholen groot wordt. Er worden daarom twee noodlokalen extra geplaatst en de werving voor extra leerkrachten vindt momenteel plaats. Het Rijk betaald alle kosten voor opvang en algemene voorzieningen in de gemeente. In het geval het COA verantwoordelijk is voor de opvang (AZC en De Reebok) zorgt deze voor de vergoedingen; in de overige situaties ontvangt de gemeente vanuit het Rijk een vergoeding.

Lees hier meer over AZC, asielzoekers en vluchtelingen