5000 woningen tussen Oisterwijk en Tilburg

Gemeenten Oisterwijk en Tilburg presenteren in onderstaande persbericht hun wat ze zelf noemen ‘ambitieuze toekomstplannen voor de dorpen en het buitengebied’. De gemeente Tilburg en de g...

Open dag AZC Oisterwijk

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), VluchtelingenWerk Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) nodigen iedereen uit om tijdens...