Disclaimer

Regeltjes die we hopelijk niet nodig hebben!

Natuurlijk besteden wij de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze website en onze publicaties. Wij vragen ook uw medewerking en daartoe is onderstaande van belang. Neemt u bij twijfel of vragen gerust contact met ons op!

De eigenaar en beheerders aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie op deze site en andere publicaties; zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan.

Niets uit de tekst of afbeeldingen die op deze website en andere publicaties worden getoond mogen verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Alle handelsnamen, product- en merknamen alsmede alle auteursrechten (intellectueel en anderszins) en toestemmingen daaromtrent behoren toe aan en zijn verkregen door de beheerders van deze site.

Een link naar de site (homepage of artikel) wordt gewaardeerd. Vinden wij zelfs heel leuk!! Hiertoe kunt u banners, weblink en plaatjes opvragen bij de webmaster. Overig gebruik in welke vorm ook zonder voorafgaande toestemming is niet toegestaan.

Ons systeem genereert geen embedded link. Mocht u zelf een embedded link samenstellen, van homepage of artikel, is dat toegestaan mits de website als geheel in beeld komt en separaat duidelijk de bron is vermeld (naam en link naar de bron).

Indien u of uw organisatie informatie (teksten, foto’s, films, etc) beschikbaar stelt, op welke wijze dan ook, geeft u toestemming deze te gebruiken voor plaatsing op, aanvulling van de inhoud en de promotie van deze site en alle andere mogelijke aan haar gelieerde en gekoppelde publicaties. Indien u niet zelf de rechten bezit dient u voorafgaande aan uw inzending van de rechthebbende toestemming te hebben ontvangen.

Indien u of uw organisatie informatie beschikbaar stelt, op welke wijze dan ook, gaan wij er vanuit dat u de verantwoording op juistheid en volledigheid voor deze informatie draagt. Eventuele schade zullen wij aan de inzender/ afzender doorberekenen.

Anonieme meldingen worden niet geplaatst. Indien noodzakelijk kunnen wij op verzoek een bericht wel anoniem plaatsen. (naam bij de redactie bekend)

Uw inzending is altijd welkom. Evenementen, speciale gelegenheden, weetjes, foto’s, hot news, etc. De beheerders van deze site behouden het recht inzendingen en verkregen informatie al of niet compleet of aangepast te plaatsen op deze site en andere publicaties.

Aan lokale politici, woordvoerders en vertegenwoordigers van partijen en organisaties vragen wij (ook bij reacties) hun partij-/ organisatienaam te vermelden. Ook vragen wij hen hun informatie via mail toe te zenden, en desgevraagd vooraf mee te werken aan de inhoudelijke informatievoorziening aan de lezer. In dat geval staat het houden van een open debat via onze socials ook voor hen open.

Berichten met een kleine vergoeding…

Wij plaatsen ook informatieve berichten tegen een kleine vergoeding, welke wij gebruiken om de publicaties voor goede doelen en sociaal maatschappelijke projecten van verenigingen gratis te kunnen plaatsen. Deze berichten komen op deze website in beeld, samen met ander nieuws en informatie. Ze zijn herkenbaar aan het * en/of de hiernaast getoonde afbeelding.

Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn over enige vermelding en/ of vinden dat het getoonde materiaal niet door de rechthebbende is vrijgegeven, laat u ons dit dan direct weten dan nemen wij zo nodig maatregelen.

Reacties op Facebook e.d.

Reacties zijn welkom, die mogen openbaar onder het bericht op Facebook. Tips, vragen, informatie, persberichten, promotie, films en ook foto’s (rechtenvrij) zijn welkom via contact.

Mening geven mag, inhoudelijk gericht op het onderwerp, ook als anderen het daar niet mee eens zijn. Vloeken, schelden, oproepen tot haat, bedreigingen, doodswensen of omschrijvingen die daar op neerkomen, alsmede het vermelden van naam, adres of andere omschrijving van verdachte personen is niet gewenst (mogelijk zelfs strafbaar). Als we ze zien worden deze verwijderd of stuur ons daartoe een verzoek via contact. Bij negeren van onze voorwaarden kunnen wij de afzender blokkeren; geblokkeerde personen kunnen een verzoek tot vrijgave indienen via contact.

Reacties van promotionele aard zijn welkom via contact; niet in reactie op onze Facebookpagina’s. Zo kunnen wij uw boodschap conform onze voorwaarden en op de juiste manier aan de lezers presenteren.

Aan lokale politici, woordvoerders en vertegenwoordigers van partijen en organisaties vragen wij (ook bij reacties) hun partij-/ organisatienaam te vermelden. Ook vragen wij hen hun informatie via mail toe te zenden, en desgevraagd vooraf mee te werken aan de inhoudelijke informatievoorziening aan de lezer. In dat geval staat het houden van een open debat via onze socials ook voor hen open.

Wij lezen zoveel mogelijk alle reacties regelmatig na, en kenmerken deze na het lezen met een duimpje o.i.d. (gepast, grappig, opvallend of verdrietig). Dat doen we om in de vele reacties die per dag gegeven worden nog enigszins overzicht te houden. Dat wil niet zeggen dat wij het (volledig) eens zijn met die reactie, maar geeft wel aan dat de reactie door ons gezien is.

Wij kunnen reageren op uw reactie, bijvoorbeeld ter verduidelijking. Ook als we denken dat u ons aanspreekt, u reageert immers op onze Facebookpagina. Soms ook om informatie te vergaren voor aanvulling of vervolgberichten.

Speciaal voor aankondigingen en verslagen van kinderbijeenkomsten en berichten voor de jongste jeugd, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas: deze zijn niet bedoeld voor politieke discussies of kritiek op uitvoering. Wij gaan uit van ieders goede inzet en bedoelingen; reacties worden verwijderd.

Vragen staat vrij, maak daar gerust gebruik van, wij proberen al uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden!

Klik en lees ook over Privacy