Disclaimer

 

Regeltjes die we hopelijk niet nodig hebben!

Natuurlijk besteden wij de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze website en onze publicaties. Wij vragen ook uw medewerking en daartoe is onderstaande van belang. Neemt u bij twijfel of vragen gerust contact met ons op!

De eigenaar en beheerders aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie op deze site en andere publicaties; zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan.

Niets uit de tekst of afbeeldingen die op deze website en andere publicaties worden getoond mogen verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Alle handelsnamen, product- en merknamen alsmede alle auteursrechten (intellectueel en anderszins) en toestemmingen daaromtrent behoren toe aan en zijn verkregen door de beheerders van deze site.

Een link naar de site (homepage of artikel) wordt gewaardeerd. Vinden wij zelfs heel leuk!! Hiertoe kunt u banners, weblink en plaatjes opvragen bij de webmaster. Overig gebruik in welke vorm ook zonder voorafgaande toestemming is niet toegestaan.

Ons systeem genereert geen embedded link. Mocht u zelf een embedded link samenstellen, van homepage of artikel, is dat toegestaan mits de website als geheel in beeld komt en separaat duidelijk de bron is vermeld (naam en link naar de bron).

Indien u of uw organisatie informatie (teksten, foto’s, films, etc) beschikbaar stelt, op welke wijze dan ook, geeft u toestemming deze te gebruiken voor plaatsing op, aanvulling van de inhoud en de promotie van deze site en alle andere mogelijke aan haar gelieerde en gekoppelde publicaties. Indien u niet zelf de rechten bezit dient u voorafgaande aan uw inzending van de rechthebbende toestemming te hebben ontvangen.

Indien u of uw organisatie informatie beschikbaar stelt, op welke wijze dan ook, gaan wij er vanuit dat u de verantwoording op juistheid en volledigheid voor deze informatie draagt. Eventuele schade zullen wij aan de inzender/ afzender doorberekenen.

Anonieme meldingen worden niet geplaatst. Indien noodzakelijk kunnen wij op verzoek een bericht wel anoniem plaatsen. (naam bij de redactie bekend)

Uw inzending is altijd welkom. Evenementen, speciale gelegenheden, weetjes, foto’s, hot news, etc. De beheerders van deze site behouden het recht inzendingen en verkregen informatie al of niet compleet of aangepast te plaatsen op deze site en andere publicaties.

Wij plaatsen ook informatieve berichten van ondernemers, tegen een kleine vergoeding, welke wij gebruiken om de publicaties voor goede doelen en sociaal maatschappelijke projecten van verenigingen gratis te kunnen plaatsen. Deze berichten komen op deze website in beeld, samen met ander nieuws en informatie.

Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn over enige vermelding en/ of vinden dat het getoonde materiaal niet door de rechthebbende is vrijgegeven, laat u ons dit dan direct weten dan nemen wij zo nodig maatregelen.