Disclaimer

Regeltjes die we hopelijk niet nodig hebben!

Natuurlijk besteden wij de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze website en onze publicaties. Wij vragen ook uw medewerking en daartoe is onderstaande van belang. Neemt u bij twijfel of vragen gerust contact met ons op!

De eigenaar en beheerders aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie op deze site en andere publicaties; zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan.

Niets uit de tekst of afbeeldingen die op deze website en andere publicaties worden getoond mogen verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Alle handelsnamen, product- en merknamen alsmede alle auteursrechten (intellectueel en anderszins) en toestemmingen daaromtrent behoren toe aan en zijn verkregen door de beheerders van deze site.

Een link naar de site (homepage of artikel) wordt gewaardeerd. Vinden wij zelfs heel leuk!! Hiertoe kunt u banners, weblink en plaatjes opvragen bij de webmaster. Overig gebruik in welke vorm ook zonder voorafgaande toestemming is niet toegestaan.

Ons systeem genereert geen embedded link. Mocht u zelf een embedded link samenstellen, van homepage of artikel, is dat toegestaan mits de website als geheel in beeld komt en separaat duidelijk de bron is vermeld (naam en link naar de bron).

Indien u of uw organisatie informatie (teksten, foto’s, films, etc) beschikbaar stelt, op welke wijze dan ook, geeft u toestemming deze te gebruiken voor plaatsing op, aanvulling van de inhoud en de promotie van deze site en alle andere mogelijke aan haar gelieerde en gekoppelde publicaties. Indien u niet zelf de rechten bezit dient u voorafgaande aan uw inzending van de rechthebbende toestemming te hebben ontvangen.

Indien u of uw organisatie informatie beschikbaar stelt, op welke wijze dan ook, gaan wij er vanuit dat u de verantwoording op juistheid en volledigheid voor deze informatie draagt. Eventuele schade zullen wij aan de inzender/ afzender doorberekenen.

Anonieme meldingen worden niet geplaatst. Indien noodzakelijk kunnen wij op verzoek een bericht wel anoniem plaatsen. (naam bij de redactie bekend)

Uw inzending is altijd welkom. Evenementen, speciale gelegenheden, weetjes, foto’s, hot news, etc. De beheerders van deze site behouden het recht inzendingen en verkregen informatie al of niet compleet of aangepast te plaatsen op deze site en andere publicaties.

Aan lokale politici, woordvoerders en vertegenwoordigers van partijen en organisaties vragen wij (ook bij reacties) hun partij-/ organisatienaam te vermelden. Ook vragen wij hen hun informatie via mail toe te zenden, en desgevraagd vooraf mee te werken aan de inhoudelijke informatievoorziening aan de lezer. In dat geval staat het houden van een open debat via onze socials ook voor hen open.

Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn over enige vermelding en/ of vinden dat het getoonde materiaal niet door de rechthebbende is vrijgegeven, laat u ons dit dan direct weten (via contact) dan nemen wij zo nodig maatregelen.

Berichten met een directe vergoeding…

Over het sterretje * en de pen:

Het lezen van het dagelijkse nieuws is bij ons gratis, en we plaatsen ook veel berichten voor lokale goede doelen en sociaal maatschappelijke projecten. Dat kunnen we doen met de hulp van vrijwilligers, de steun van donateurs en de bijdrage van ondernemers die bij ons hun product, dienst of bedrijf promoten. Voor deze laatste groep zijn de berichten met een sterretje.

Dergelijke berichten worden geplaatst als dank voor (veelal lokale) ondernemers die bij ons structureel een deel van hun promotiebudget besteden. Ook zijn er berichten die tegen directe betaling worden geplaatst; in dat geval wordt de tekst tevens voorzien van de foto met pen en munten; deze teksten en bijbehorende afbeeldingen en titels worden door de opdrachtgever aangeleverd. De opdrachtgever let er op dat deze voldoet aan de Nederlandse wetgeving en de gebruikelijke normen en waarden. Aanstootgevende of bijvoorbeeld discriminerende teksten of berichten die aanzetten tot haat e.d. zijn dan ook uitgesloten. Behoudens dat heeft onze redactie geen enkele invloed op de inhoud van deze berichten; de inhoud is geheel naar invulling van de opdrachtgever. Omdat we onze lezers niet willen overladen met dergelijke berichten, streven we naar een maximum van gemiddeld 1 per dag.

Deels worden deze berichten door de opdrachtgevers gebruikt als ondersteuning bij hun Search Engine Optimization (SEO), ofwel zoekmachine optimalisatie. Door het publiceren van dergelijke berichten op diverse websites wordt niet alleen hun product of dienst onder de aandacht gebracht, maar het helpt ook mee dat hun website beter zichtbaar wordt in zoekmachines zoals Google. Voorwaarde voor dergelijke berichten, is dat ze niet voorzien worden van kenmerkende woorden die zoekmachines afstoot. De opdrachtgever kiest de bewoording zorgvuldig, om deze voor zoekmachines te optimaliseren. Omdat wij de lezer wel willen informeren over de aard van deze berichten, hebben wij in overleg met de opdrachtgevers gekozen voor het toevoegen van een sterretje.

Bij promotie voor kansspelen hanteren wij de werkwijze en doelstelling van de Rijksoverheid, de Kansspelautoriteit: ‘spelers “kanaliseren” van illegale naar legale aanbieders.’ Na overleg met hen, plaatsen we alleen promotie voor goedgekeurde sites die staan vermeld in de Kansspelwijzer (klik), hanteren wij de code van Keurmerk Verantwoorde Affiliates   , vanwege de sturing op leeftijd ouder dan 24 plaatsen wij deze berichten niet op onze socials en voegen wij standaard toe: ‘Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+’ met een directe link naar ‘Verantwoord Gokken’, tips van de Kansspelautoriteit (klik).

Ziet u iets wat volgens u niet voldoet, laat ons dat dan graag weten!

Informatie, vragen en opmerkingen zijn welkom via contact (klik).

Reacties op Facebook e.d.

Reacties zijn welkom, die mogen openbaar onder het bericht op Facebook. Tips, vragen, informatie, persberichten, promotie, films en ook foto’s (rechtenvrij) zijn welkom via contact.

Mening geven mag, inhoudelijk gericht op het onderwerp, ook als anderen het daar niet mee eens zijn. Vloeken, schelden, oproepen tot haat, bedreigingen, doodswensen of omschrijvingen die daar op neerkomen, alsmede het vermelden van naam, adres of andere omschrijving van verdachte personen is niet gewenst (mogelijk zelfs strafbaar). Als we ze zien worden deze verwijderd of stuur ons daartoe een verzoek via contact. Bij negeren van onze voorwaarden kunnen wij de afzender blokkeren; geblokkeerde personen kunnen een verzoek tot vrijgave indienen via contact.

Reacties van promotionele aard zijn welkom via contact; niet in reactie op onze Facebookpagina’s. Zo kunnen wij uw boodschap conform onze voorwaarden en op de juiste manier aan de lezers presenteren.

Aan lokale politici, woordvoerders en vertegenwoordigers van partijen en organisaties vragen wij (ook bij reacties) hun partij-/ organisatienaam te vermelden. Ook vragen wij hen hun informatie via mail toe te zenden, en desgevraagd vooraf mee te werken aan de inhoudelijke informatievoorziening aan de lezer. In dat geval staat het houden van een open debat via onze socials ook voor hen open.

Wij lezen zoveel mogelijk alle reacties regelmatig na, en kenmerken deze na het lezen met een duimpje o.i.d. (gepast, grappig, opvallend of verdrietig). Dat doen we om in de vele reacties die per dag gegeven worden nog enigszins overzicht te houden. Dat wil niet zeggen dat wij het (volledig) eens zijn met die reactie, maar geeft wel aan dat de reactie door ons gezien is.

Wij kunnen reageren op uw reactie, bijvoorbeeld ter verduidelijking. Ook als we denken dat u ons aanspreekt, u reageert immers op onze Facebookpagina. Soms ook om informatie te vergaren voor aanvulling of vervolgberichten.

Speciaal voor aankondigingen en verslagen van kinderbijeenkomsten en berichten voor de jongste jeugd, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas: deze zijn niet bedoeld voor politieke discussies of kritiek op uitvoering. Wij gaan uit van ieders goede inzet en bedoelingen en ongepaste reacties worden dan ook verwijderd.

Vragen staat vrij, maak daar gerust gebruik van (via contact), wij proberen al uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden!

Klik en lees ook over Privacy