uitgelicht

Opvang tot 120 vluchtelingen uit Oekraïne op Streekpark Klein Oisterwijk


Het college van Oisterwijk heeft kennis genomen van het besluit om Oekraïense ontheemden op te vangen op Streekpark Klein Oisterwijk. Het gaat om tijdelijke opvang voor een periode van een half jaar met de mogelijkheid om nog een half jaar te verlengen. In eerste instantie kunnen tussen de 20 en 29 personen gehuisvest worden, afhankelijk van de gezinssamenstelling. Dit kan uitgebreid worden tot een maximum van ongeveer 120 personen voor het einde van het jaar.

Bij Klein Oisterwijk moeten alle vast kampeerders weg om ruimte te maken voor huisjes (Foto: Joris van der Pijll).

De instroom van Oekraïense ontheemden in Nederland is nog steeds ongeveer 200-300 mensen per dag. De taakstelling voor de veiligheidsregio is verhoogd (van bijna 2000 naar 4000) en dat betekent voor de regio Hart van Brabant dat er nu 1365 opvangplekken moeten worden gerealiseerd. De druk om in onze eigen regio nu snel mensen op te kunnen vangen is hierdoor verder toegenomen en wordt met de vakanties in zicht urgent. Veel van de andere locaties in de regio hebben, net als in Oisterwijk te maken met het tekort aan aannemers die de noodopvanglocaties klaar kunnen maken voor gebruik. Een van die locaties is in Moergestel.

Locatie Streekpark Klein Oisterwijk
Streekpark Klein Oisterwijk ligt aan de Oirschotsebaan 6 en is in transitie. Het park is in een vergevorderd stadium van overleg en realisatie om de huurcontracten van de eigenaren van bestaande vakantiewoningen te beëindigen. Een en ander heeft als doel om de bestaande vakantiewoningen van eigenaren te gaan vervangen voor vakantiewoningen die eigendom zijn van Streekpark Klein Oisterwijk zelf.

In deze transitie is de eigenaar in de gelegenheid de vrijkomende vakantiewoningen op te kopen en tijdelijk in te zetten voor de huisvesting van Oekraïense ontheemden. Daarmee ontstaat de mogelijkheid voor de gemeente om haar bijdrage te leveren aan de tijdelijke opvang van de ontheemden. Burgemeester Hans Janssen: “Met Klooster Nieuwenhof in Moergestel hebben we al laten zien dat we het als gemeente belangrijk vinden om onze verantwoordelijkheid te nemen in de opvang van Oekraïense ontheemden. Helaas duurt het langer dan verwacht om Klooster Nieuwenhof in Moergestel woonklaar te maken. Op deze locatie kunnen al snel de eerste mensen opgevangen worden.”

Duur van de opvang en aantal personen
Het gaat specifiek om de opvang van Oekraïense ontheemden. In eerste instantie kunnen tussen de 20 en 29 personen gehuisvest worden, afhankelijk van de gezinssamenstelling. Dit kan uitgebreid worden tot een maximum van ongeveer 120 personen voor het einde van het jaar. De opvang kan snel starten omdat de ontheemden opgevangen worden in bestaande, ingerichte vakantiewoningen die gekocht zijn door de eigenaar van het streekpark. Of er ook derdelanders worden opgevangen is niet bekend.

Lees ook: 700 euro per bed voor door Gemeente Oisterwijk georganiseerde opvang vluchtelingen