uitgelicht

Opnieuw noodopvang asielzoekers en vluchtelingen Oekraïene in Oisterwijk


Het college heeft besloten om een bestuursovereenkomst te sluiten met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor de tijdelijke noodopvang van maximaal 100 kansrijke asielzoekers en statushouders op vakantiepark De Reebok, naar aanleiding van een verzoek van het COA. Het gaat om de periode van 1 oktober 2022 tot 30 april 2023 met een mogelijke verlenging.

Asielcrisis

Commissaris
van de Koning, Ina Adema, samen met onder andere Burgemeester Hans Janssen op de Reebok tijdens de eerdere opvang (Foto: Gemeente Oisterwijk).

Op dit moment is sprake van een asielcrisis. Zowel de centrale ontvangstlocatie in Ter Apel als de asielzoekerscentra (AZC) in het land zitten overvol. De schrijnende beelden van asielzoekers die buiten overnachten domineren al wekenlang het mediabeeld. In de laatste week van augustus heeft het Rijk afspraken gemaakt met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om uit deze asielcrisis te komen. Landelijk zijn meer plekken nodig voor opvang. Naar aanleiding van deze afspraken heeft de gemeente in Oisterwijk gekeken naar mogelijkheden voor tijdelijke noodopvang. Vakantiepark De Reebok is daaruit naar voren gekomen als geschikte opvanglocatie.

Tijdelijke noodopvang op vakantiepark De Reebok

In oktober 2021 heeft op vakantiepark De Reebok gedurende 4 weken tijdelijke noodopvang plaatsgevonden en toen is het park geschikt gebleken voor dit soort opvang. Nu het toeristenseizoen weer voorbij is, is vakantiepark De Reebok beschikbaar. Het COA wil deze locatie graag weer inzetten voor tijdelijke noodopvang voor de periode van 1 oktober 2022 tot 30 april 2023 met een mogelijke verlenging. De eigenaar is bereid gevonden hieraan mee te werken. Het park wordt eind 2023 gesloopt om de grond terug te geven aan de natuur. Gezien de huidige druk op de asielopvang is de gemeente bereid mee te werken aan een eventuele eerdere instroom van asielzoekers vanaf 13 september 2022.

Bestuursovereenkomst

Voor de noodopvanglocatie vakantiepark De Reebok is een bestuursovereenkomst opgesteld die grotendeels overeenkomt met de voorwaarden en afspraken die zijn vastgelegd in de bestuursovereenkomst voor het AZC die op 25 februari 2022 is vastgesteld. Het gaat om de opvang van maximaal 100 kansrijke asielzoekers en/of statushouders. Het COA heeft aangegeven te zorgen voor een evenwichtige samenstelling voor wat betreft herkomst, geslacht, leeftijd en gezinssituatie. Het COA financiert de noodopvang.

Overige opvang

In de gemeente Oisterwijk is zo nu blijkt ook opvang van vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne op. Op natuurvriendenhuis/camping Nivon Morgenrood vangen ze 10 Oekraïners op. Op vakantiepark Klein Oisterwijk zitten nu ruim 90 mensen die zijn gevlucht voor het oorlogsgeweld. De samenwerking met beide locaties verloopt goed en professioneel. De Oekraïense mensen voelen zich steeds meer thuis.
Bij Klooster Nieuwenhof in Moergestel moest meer gebeuren dan gedacht voordat de opvang van Oekraïense vluchtelingen gestart kan worden. Inmiddels worden de eerste appartementen opgeleverd en is gestart met de inrichting. Naar verwachting ontvangt de gemeente daar in de week van 12 september de eerste Oekraïense mensen.

Samen met het AZC, zijn er hiermee in gemeente Oisterwijk vijf locaties waar vluchtelingen worden opgevangen.