Contract AZC Oisterwijk niet nagekomen

Gemeente Oisterwijk en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn de eerder dit jaar overeengekomen afspraken nog niet volgens afspraak nagekomen.