Care Inn

Gemeente is naarstig op zoek naar woningen voor asielzoekers in Oisterwijk


Eerder deze maand heeft Gemeente Oisterwijk besloten om statushouders (asielzoekers met verblijfsvergunning) tijdelijk te huisvesten in een hotel in Waalwijk. Ondertussen zijn ambtenaren naarstig op zoek naar woonruimte, om vanaf 1 januari aan de huisvestingsnoodzaak te voldoen. Hoe de gemeente dat binnen deze 2-3 maanden gaat realiseren is nog niet bekend.

Taakstelling
Gemeenten krijgen van de landelijke overheid de taak een aantal statushouders te voorzien van een eigen woonruimte. Vanwege de instroom van asielzoekers en de groeiende woningnood zitten asielzoekerscentra overvol, en zijn er een aantal extra ‘tijdelijke’ opvanglocaties geopend. Vooralsnog voor één of anderhalf jaar; nog onbekend is of en hoe lang dat daarna nog nodig is en kan.

Meer, snel en tijdelijk voor meerdere doelgroepen is noodzakelijk (Foto voorbeeld: MyBase)

De Adviesraad voor Migratie stelt dat de overheden te weinig doen om statushouders een woonruimte te bieden; het zou gaan om 17.500 vluchtelingen die wachten op een woning; goed voor 8% van alle woningzoekenden van een sociale huurwoning. Het mag duidelijk zijn; het woningnood probleem is gigantisch.

De overheid wil de taakstelling tot het beschikbaar stellen van woonruimte voor statushouders verhogen; het betreft de mensen die een vergunning hebben gekregen zich in ons land te vestigen vanwege gevaar in eigen land. Gemeente Oisterwijk kon de bestaande taakstelling niet halen, en de verhoogde taakstelling evenmin. ‘Zonder maatregelen of creatieve oplossingen gaat het ons de komende periode niet lukken in te lopen op de taakstelling of hem daadwerkelijk te halen.’

Hotel
Voor de korte termijn tot en met 31 december heeft het college (burgemeester en wethouders) ervoor gekozen om een aantal statushouders onder te brengen in een hotel in Waalwijk. De overheid biedt per persoon een vergoeding van 14.800 euro voor een periode van maximaal een half jaar. Hiervan kan de gemeente het hotel betalen, maar ook zorg, ondersteuning en organisatie. Het college van Oisterwijk vindt het belangrijk, ‘ook vanuit solidariteit naar de andere gemeenten en het Rijk, om mensen die gevlucht zijn voor oorlogsgeweld en de procedure om een status te krijgen hebben doorlopen, op te nemen in onze gemeente.’

Voor de maanden oktober, november en december neemt Gemeente Waalwijk die taak en de bijbehorende vergoeding over. De keuze is hierbij niet op een hotel in de eigen gemeente gevallen: ‘We kiezen ervoor om binnen de veiligheidsregio samen te werken en niet elke gemeente voor zich een tussenvoorziening te laten realiseren. Er komt veel kijken bij het voorbereiden en beheren van een dergelijke voorziening en dit is de meest effectieve manier om dat te doen,’ zo laat de woordvoerder van het college weten.

Verplichting
Met de opvang in een hotel en de vergoeding die de overheid daarvoor geeft, komt meteen ook de wettelijke verplichting aan Gemeente Oisterwijk om deze mensen vanaf 1 januari van een woning te voorzien. Met de nu tijdelijke oplossing in het hotel in Waalwijk ‘creëren we ruimte om een huisvestingsplan voor de middellange en lange termijn te maken.’ Volgens de gemeente zijn al langere tijd ‘een flink aantal medewerkers volop bezig om met veel creativiteit een oplossing te vinden voor het tekort aan woonruimte voor veel doelgroepen. Dat krijgt nu een nog grotere urgentie.’

Concreet heeft de gemeente desgevraagd echter nog geen antwoord op de vraag, hoe en waar er binnen onze gemeente vóór 1 januari betaalbare woonruimte beschikbaar komt voor deze statushouders. Als die woonruimte er 1 januari niet is, moet de gemeente zelf de kosten vergoeden die nodig zijn voor bijvoorbeeld verblijf in hotels. Dat is niet alleen ongewenst voor de statushouders, die immers graag willen integreren en bouwen aan hun toekomstige leven in ons land, maar ook voor de gemeentelijke kas; de kosten kunnen tot vele duizenden euro’s oplopen.

Lees ook: Gemeente biedt onvoldoende woningen voor uitstroom AZC

Lees ook: Woningnood, gemeenteraad is aan zet

Klik en lees hier alle berichten over AZC en asielzoekers in Oisterwijk