Care Inn

Voormalig fractievoorzitter AB-Oisterwijk over de neergang van de partij


Ruud van de Ven, voormalig fractievoorzitter van Algemeen Belang, stelt dat tegengas na eerder succes en verjonging in de partij een breuk heeft veroorzaakt.

Van de Ven, die in zijn periode bekend stond als iemand zonder blad voor de mond, stelt dat hij zijn gevoelens had willen inhouden tot na de ledenvergadering, ‘maar nu de kapitein het zinkende schip heeft verlate (klik hier) en in haar ogen het allemaal de schuld is van de anderen, wil ik wel reageren.’

Ruud van de Ven, voormalig fractievoorzitter van AB.

Volgens Van de Ven begon de ellende na de verkiezingen van 2014, toen de partij als winnaar uit de bus kwam. ‘Die verkiezingsoverwinning viel slecht in bepaalde kringen in Oisterwijk.’ Van de Ven noemt onder andere PrO; het was destijds geen geheim dat beide partijen niet tegelijk door dezelfde deur konden. In die periode speelde ook de politieke aardverschuiving: ‘De VVD veranderde het speelveld met de komst van twee CDA’ers. Die twee ruilden hun CDA gedachtegoed klakkeloos in voor dat van de VVD. Het was je reinste kiezersbedrog.’ Ondanks dat ging AB samen met PGB en VVD regeren; deze coalitie zou echter geen stand houden.

Volgens Van de Ven ontstonden destijds al spanningen tussen de AB raadsleden en hun wethouder Peter Smit; later zou Smit uit de partij moeten vanwege zijn voorkeur voor Forum voor Democratie. Ook vermeld Van de Ven de bemoeienissen van het AB-bestuur met het raadswerk. ‘We weten allemaal dat bemoeienis van een bestuur met de politiek in de fractie dodelijk is.’

Verjonging

‘Aan het einde van de bestuursperiode 2014 -2018 was de sfeer binnen AB verziekt. Onder leiding van Inge van Beers kwam een stroming op gang om AB te “verjongen”, maar dit resulteerde in een breuk met het verleden.’ De verziekte sfeer en de verjonging zouden in 2018 zorgen voor verlies van 550 stemmen; in 2020 nog eens 1289. Volgens Van de Ven kwam het vanwege de veranderingen in de partij. ‘Niet de kiezers stonden voortaan centraal, maar de eer en glorie van de politici. Vier bestuursvoorzitters hebben gepoogd het tij te keren, maar zonder resultaat.’

Volgens Van de Ven geeft het opstappen van de duidelijk jongere generatie ruimte in de partij om ‘naar zijn roots terug te keren’.  Zo hoopt Van de Ven dat de partij kan blijven bestaan en voor haar kiezers kan blijven opkomen. Aansluiten van raadsleden bij andere partijen is volgens Van de Ven kiezersbedrog.

22 november gaan de leden over het al of niet beëindigen van de partij stemmen (klik hier); tussentijds zijn alle social media en website door het bestuur uit de lucht gehaald (klik hier).