uitgelicht

Ook wortels van monumentale bomen volgens Oisterwijkse wethouder beschermd


Recent werd in de gemeente Oisterwijk opnieuw de gezondheid van een monumentale boom bedreigd, die op de lijst staat van beschermde bomen.

De boomspiegel is volgens Ruud van der Star (B-team) aangetast.

De eigenaar van een perceel aan de Boxtelsebaan had vergunning om te bouwen, en tijdens die bouw werd door buurtbewoners en daaropvolgend het B-team aan de alarmbel getrokken.De aannemer had graafwerk verricht nabij de boom, op een dermate korte afstand, dat daarmee wortels beschadigd waren geraakt, en er zorgen ontstonden over de toekomstige leefomstandigheden van die boom. Er was door de gemeente vergunning verstrekt, en de eigenaar gaf aan van niets te weten. Uiteindelijk is er na enig heen-en-weer (de werkzaamheden gingen ondertussen door) na een week een bouwstop opgelegd en onderzoek verricht naar de status van de boom, en eventuele mogelijkheden de boom alsnog te redden.

Ook wortels zijn beschermd

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag, heeft raadslid Casper Boot (PRO) aan de wethouder gevraagd wat nu exact het beleid is, en wat er gedaan kan worden om dergelijke situaties te veranderen. ‘Niet alleen tegen kap en snoei,’ aldus Boot, ‘maar ook in het geval van bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden. Een boom is namelijk meer dan een stam en een kruin. Met name de wortels en de boomspiegel moeten beter beschermd worden. Want ook als die beschadigen is een boom vaak ten dode opgeschreven.’

Uit de woorden van wethouder Anne Cristien Spekle bestaat er eigenlijk geen twijfel over het beleid: ‘De regels om bescherming van bomen zijn helder. Het is verboden bomen zonder vergunning te vellen, indien deze op de kaart zijn aangegeven. Onder vellen verstaan we niet alleen snoeien of kappen, maar ook als er meer dan 20% verwijderd wordt van boomwortels.’ In principe is alles waar de boom schade aan kan ondervinden verboden. Bijvoorbeeld ook het verplaatsen of afdekken van de grond, zoals dat vorig jaar elders een probleem vormde.

Teveel asfalt, te dicht bij de boom, zo was vorig jaar de conclusie van deskundigen; het werd later aangepast om deze monumentale boom te beschermen (Foto: Joris van der Pijll).

Voorkomen?

Toch is het gebeurd, dat een bouwvergunning is gegeven, gesitueerd op de plek waar ook de wortels van een monumentale boom groeien. ‘Hoe gaan we dit soort vervelende situaties in de toekomst voorkomen?’ en ook vraagt raadslid Boot zich af hoe het beleid zich vertaalt naar ‘een extra bescherming’. Hierover geeft de wethouder geen uitleg; het wordt afgedaan met het in de toekomst meenemen in een nog op te stellen  groen beheerplan.

De boom die aanleiding was voor de vragen in de raad en het daarmee nog eens benadrukken van de regels, dus ook voor onder en op de grond rondom de boom, is nader onderzocht. Het is nu wachten op de uitkomst van dat onderzoek.