The Make

Vier locaties tijdelijke woningen goedgekeurd door raad Oisterwijk


De gemeenteraad heeft donderdag 29 september in zijn vergadering vier locaties aangewezen om de haalbaarheid voor het bouwen van flexwoningen te onderzoeken.

Het gaat om de locaties Nicolaas van Eschstraat 29 en Moergestelseweg 40a in Oisterwijk, Gildepad 14 in Haaren en De Scheerman in Moergestel. De vraag naar (sociale huur)woning is volgens de gemeente erg groot. Met name voor één- en tweepersoonshuishoudens.

Meer, snel en tijdelijk (Foto voorbeeld: MyBase)

De gemeente wil met flexwoningen mensen versneld aan een woning helpen: ‘Wij gaan in gesprek met woningbouwcorporaties Leystromen en TBV Wonen als ontwikkelaar en als verhuurder. Deze partijen hebben onze voorkeur omdat zij onze vaste partners zijn. Mogelijk worden ook commerciële partijen betrokken. De raad heeft een motie aangenomen waarin zij het college oproept in afspraken met ontwikkelaars in te brengen dat er alleen huurcontracten voor onbepaalde tijd worden toegepast.’

Plan per locatie

De raad heeft per locatie een kavelpaspoort vastgesteld. In een ‘paspoort’ staan uitgangspunten die onder andere zijn opgehaald tijdens de omgevingsdialogen in juli. De ontwikkelaar werkt een plan uit waarbij rekening wordt gehouden met deze uitgangspunten. Met als doel om een prettig leefbare woonsituatie te creëren voor zowel omwonenden als nieuwe bewoners. Het kan zijn dat er na vervolgonderzoek (bijvoorbeeld bodemonderzoek) nog één of enkele locaties afvallen.

Omgevingsdialogen

De ontwikkelaar legt een uitgewerkt plan voor aan direct omwonenden en belanghebbenden tijdens nieuwe omgevingsdialogen. De ontwikkelaar moet aangeven wat zij met de reacties uit deze gesprekken doen en kan vervolgens een vergunning aanvragen. Als het voorgenomen besluit tot vergunning gepubliceerd is, volgt een bezwaarperiode voor belanghebbenden. Op het moment dat er geen gegronde bezwaren zijn wordt de vergunning definitief. Dan kan de bouw starten. Het doel is om de woningen in 2023 in gebruik te nemen.

De kavelpaspoorten en meer informatie over het proces vind je op de pagina Flexwonen (klik hier). Heb je vragen over het project? Mail dan naar ruimte@oisterwijk.nl

Lees hoe het ook kan: Een voorbeeld in Eindhoven van meer dan 600 woningen, voor dertig jaar, in een groene omgeving.