Care Inn

700 euro per bed voor door Gemeente Oisterwijk georganiseerde opvang vluchtelingen


‘Het college van Oisterwijk heeft kennis genomen van …’  zo begon het persbericht, maar in de onderliggende raadsinformatie staat iets anders.

De informatie die de raad heeft ontvangen en vandaag beschikbaar kwam stelt: ‘Gelet op de opgave is gezocht naar extra mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting van ontheemden. Inmiddels is er overeenstemming bereikt met de eigenaar en exploitant van Streekpark Klein Oisterwijk, om een aantal recreatiewoningen tijdelijk beschikbaar te stellen.’

Bij Klein Oisterwijk moeten alle vast kampeerders weg om ruimte te maken voor huisjes (Foto: Joris van der Pijll).

Wat uit de reacties blijkt, is dat een aantal inwoners / kampeerders denken dat de campingeigenaar de voormalige kampeerders bewust heeft weggestuurd om ruimte te maken voor opvang van vluchtelingen. Die situatie kunnen we tegenspreken, want al voordat er sprake was van deze vluchtelingenstroom waren de plannen van de camping bekend. Het terrein wordt omgebouwd tot een vakantiepark met huisjes, en daarbij is nu tussendoor tijdelijk ruimte voor opvang van vluchtelingen. Dit in afwachting totdat de opvang in Moergestel klaar is voor gebruik.

700 euro

Uit de raadsinformatie blijkt tevens, dat het Rijk aan de gemeente een vergoeding geeft van 700 euro per beschikbaar bed per week. Dit is voor woonruimte en overige gemeentelijke voorzieningen. De begroting is volgens de gemeente kostendekkend. Hoeveel daarvan naar de camping gaat staat niet vermeld.  Met de eigenaar is overeengekomen dat zij de gemeente volledig ontlasten en zorgdragen voor een volledig ingerichte woning. Daarbij is door de gemeente overeengekomen dat de camping gebruik kan maken van hulpgoederen die beschikbaar zijn bij het Sociaal Huis, of ‘wanneer die niet in de behoefte kunnen voorzien, is er, na afstemming met de projectleider van de gemeente, budget beschikbaar voor aanschaf van de ontbrekende inventaris.’

Voor de omgang met opvang van derdelanders , mensen uit andere landen die in Oekraïne verbleven met een visum of die daar aan een universiteit studeerden of werkten (of dat beweren te zijn) wacht de gemeente nog op advies vanuit het ministerie.