ondernemers

Oisterwijk biedt opvang vluchtelingen in voormalig klooster Moergestel (Update)


Het college van Oisterwijk heeft besloten om Klooster Nieuwenhof in Moergestel tijdelijk beschikbaar te maken voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Voor een periode van minimaal 1 jaar en indien nodig maximaal 2 jaar wordt het klooster, tegenover verzorgingshuis Stanislaus, een opvanglocatie. Op deze locatie kunnen, afhankelijk van de groepssamenstelling, tussen de 28 en 38 mensen gehuisvest worden. Als de instroom van Oekraïense vluchtelingen afneemt, kan het klooster ook gebruikt worden voor statushouders, dat zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning. Dit laatste is nodig om in het AZC ruimte te maken voor instroom van andere vluchtelingen.

Het voormalig klooster (Bron: Google Maps).

Sinds de oorlog in Oekraïne is een enorme vluchtelingenstroom op gang gekomen, ook naar Nederland. Deze mensen moeten opgevangen worden. Gemeenten zijn door het Rijk gevraagd te voorzien in opvangplekken. De gemeente Oisterwijk werkt hierin samen met de andere gemeenten in de veiligheidsregio Midden en West Brabant.

Het college van de gemeente Oisterwijk wil hier zijn steentje aan bijdragen. Burgemeester Hans Janssen: “We hebben van het rijk een opdracht gekregen om huisvesting te realiseren voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Op een gegeven moment kwam Klooster Nieuwenhof in beeld en zijn we in overleg gegaan met de eigenaar. Het klooster is een geschikte locatie die na enkele bouwkundige aanpassingen direct beschikbaar is. Wat ons betreft dus een prima tijdelijke oplossing om onze verantwoordelijkheid te nemen in de vluchtelingenproblematiek.”

Informatieavond

Om omwonenden te informeren over dit collegebesluit organiseert de gemeente een informatieavond. Tijdens de avond geeft de gemeente een toelichting op deze tijdelijke opvang. Ook kunnen omwonenden vragen stellen en aandachtspunten meegeven. Naast de omwonenden nodigen zij ook diverse organisaties uit.

Update/ aanvulling

In navolging op het dinsdag verschenen bericht, is aanvullend op het door de gemeente verstuurde persbericht informatie beschikbaar vanuit het onderliggende collegebesluit:

Taak

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het realiseren van opvangplekken; ze organiseren dat samen met andere gemeenten. Net als voor de huisvesting van vergunninghouders, worden er door het Rijk hiertoe taakstellingen gegeven. Het Rijk heeft hiertoe in maart een wet aangenomen. Duidelijk is, voorgaande jaren en ook nu, dat het college (burgemeester en wethouders) ook zonder die taakstelling bereid is om bij te dragen in dergelijke opvang.

Kosten

Voormalig Klooster Nieuwenhof wordt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het AZC dat door het COA wordt georganiseerd, door/ in opdracht van de gemeente voor bewoning geschikt gemaakt en beheerd. De gemeente ontvangt hiertoe voorlopig de eerste zes maanden een vergoeding van 100 euro per bed/ per nacht. Dat komt neer op 3800 euro per dag. Hiervan kunnen de kosten worden vergoed. Het Klooster is direct beschikbaar, vanuit het oogpunt van brandveiligheid geschikt voor bewoning en er hoeven slechts kleine bouwkundige aanpassingen gedaan te worden.

Vergunning

Naar verwachting past bewoning binnen de bestaande vergunning voor tijdelijke bewoning. De gemeente onderzoekt nog of de vergunning moet worden aangepast; in dat geval is een gedoogbeschikking een mogelijkheid.

De woningen

Deze locatie kent 19 solitaire eenheden, waar één- dan wel meerpersoons huishoudens kunnen verblijven. De meeste zijn voorzien van een eigen keukentje (koelkast en kookplaat moeten nog worden geregeld), slaapkamer(s), sanitair en woonkamer. Afhankelijk van de gezinssamenstelling kunnen daar 28 tot 38 personen (inclusief kinderen) worden gehuisvest.

Derdelanders

De opvang is in eerste instantie bedoeld voor Oekraïense vluchtelingen, waarbij in de stukken opgemerkt wordt dat dit ook ‘derdelanders’ kunnen zijn. Derdelanders zijn mensen uit andere landen die in Oekraïne verbleven met een visum of die daar aan een universiteit studeerden. Het college besloot hierover transparant te zijn, maar in het persbericht ontbrak deze informatie.

Op 13 juni is er een informatie avond voor omwonenden en betrokken organisaties. Hiertoe zijn reeds uitnodigingen verzonden. Er zal tijdens de opvang ook een contactpunt worden ingericht.