uitgelicht

Tijdelijke noodopvang asielzoekers op De Reebok verlengd


De opvang van asielzoekers op vakantiepark De Reebok in Oisterwijk wordt verlengd tot 1 oktober 2025.

Dat laat Gemeente Oisterwijk in een bericht op haar website weten:

Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft Natuurmonumenten (eigenaar van de grond) gevraagd om medewerking te verlenen aan het verlengen van de opvang op De Reebok. Natuurmonumenten heeft daarmee ingestemd en het college van de gemeente Oisterwijk heeft besloten om daaraan mee te werken.

Asielzoekers op voormalige camping De Reebok (Bron: Gemeente Oisterwijk)

Eerder besloot het college van Oisterwijk dat de opvang op De Reebok zou eindigen per 1 oktober 2023. Er ligt een afspraak met natuurmonumenten om het vakantiepark te slopen en de grond terug te geven aan de natuur. De huidige maatschappelijke opgave is voor Natuurmonumenten op dit moment aanleiding om mee te werken aan de verlenging van de opvang van asielzoekers en statushouders.

Het college wil deze verlenging mogelijk maken omdat de behoefte aan noodopvang nog steeds onverminderd groot is. Op 22 september jl. deed staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) nog een dringende oproep aan gemeenten om meer opvang beschikbaar te stellen.

Nieuwbouw AZC Oisterwijk

AZC Oisterwijk gaat in 2024 nieuwbouw zetten op dezelfde locatie als waar het nu is, aan de Kievitsblekweg. Tijdens de nieuwbouw is het doel om de locatie zoveel mogelijk open te houden. Natuurlijk kan de bezetting dan niet 100% zijn, de huidige woonunits moeten immers gesloopt worden om ruimte te maken voor de nieuwe woningen. Door de opvang op de Reebok te verlengen tot 1 oktober 2025 kan dit nu eerst gebruikt worden voor noodopvang en kan dit volgend jaar ruimte geven om bewoners van het huidige AZC tijdelijk op te vangen tijdens de verbouwing.

Om de verlenging van de opvanglocatie mogelijk te maken heeft het college een toevoeging opgesteld in lijn met de bestuursovereenkomst voor het AZC die op 25 februari 2022 is vastgesteld. Het COA financiert de noodopvang.

De bouw van het nieuwe AZC duurt naar verwachting tot 2027 (klik hier)

De noodopvang is open gebleven, zonder overeenkomst en zonder omwonenden te informeren (klik hier)

Lees hier meer berichten over het AZC en de noodopvang.