ondernemers

Omwonenden en gemeenteraad niet geïnformeerd over verlenging noodopvang asielzoekers AZC Reebok


Werd er bij de eerder drie keer daags vooraf een brief en persbericht verzonden door de gemeente; deze keer is de verlenging van de azc-noodopvang De Reebok geruisloos verlopen.

Onbepaalde tijd

Ondanks de toezegging door de gemeente, dat het voormalige campingterrein nu dit jaar gesloopt gaat worden, is dat niet het geval. De noodopvang voor asielzoekers is nog open, ondanks de eerder gestelde einddatum van 30 september jongstleden. Zelfs van een nieuw contract of verlenging van het vorige contract is geen sprake. ‘De overeenkomst voor De Reebok liep inderdaad tot 30 september af, maar we zijn met de gemeente in gesprek over de mogelijkheden voor een verlenging. Tot dat moment verblijven de bewoners nog op deze locatie,’ aldus de woordvoerder van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), die voor de opvang verantwoordelijk is. Zoals het er nu uitziet kan het COA de locatie voor onbepaalde tijd en zonder overeenkomst blijven gebruiken.

Onbekend

Uit navraag blijkt dat zowel de raad als de omwonenden niet zijn geïnformeerd over deze (contractloze) verlenging. Werden er voorgaande keren nog brieven verstuurd en persberichten verspreid; deze keer niet.  ‘Tot nu toe hebben we deze brieven plomp verloren in de brievenbus gekregen nadat de datum al verstreken was. Er is verder nog nooit fysiek of telefonisch contact over geweest,’ aldus een van de omwonenden. Deze keer is er over de verlenging of afspraken daarover geheel geen contact geweest. ‘Wij zijn hier niet van op de hoogte gebracht.’

Einddatum

Daarbij komt dat de gemeente eerder overduidelijk te kennen heeft gegeven dat er een strikte einddatum zou zijn. ‘De brief was toen heel stellig dat het 30-9 definitief zou aflopen.’ In die brief van 6 april dit jaar, waarin Gemeente Oisterwijk omwonenden informeert, staat:  ‘De opvang wordt verlengd tot 30 september. Daarna wordt het park gesloopt om de grond terug te geven aan de natuur.’ Ook in de eerdere brief van 8 september 2022 staat dit ultimatum vermeld. Het plan om de camping teruggeven aan de natuur, is een wens van Natuurmonumenten, tevens eigenaar van het gebied. Eerder moesten daarvoor de campinggasten (en enkele vaste bewoners) hun geliefde plek opgeven.

Nog enkele jaren

De voormalige camping De Reebok nu in gebruik als aanvullende noodopvang voor AZC Oisterwijk (Foto: Joris van der Pijll).

Vorige week gaf Burgemeester Hans Janssen in de raadsvergadering aan de noodopvang later te willen gebruiken voor de periode van her-ver-nieuwbouw van het verouderde naastgelegen AZC. Die werkzaamheden zullen – als de planning haalbaar is – starten in 2024 en gereed moeten zijn in 2025. Vorige week heeft de burgemeester niet bekend gemaakt dat de noodopvang ook in de tussenliggende periode open zou blijven. Op vragen hierover heeft hij nog niet gereageerd. Ook is nog onbekend of en hoe belanghebbenden eventueel bezwaar kunnen maken tegen dit voornemen.

Binnenkort meer over dit onderwerp, met onder andere hoe politiek, college en omwonenden tegen deze verlenging aankijken.

Klik en lees hier meer berichten over AZC Oisterwijk