uitgelicht

Ondernemersvereniging legt vinger op zere plek bij bouwplannen Moergestel


De ondernemersvereniging Ondernemens Moergestel legt volgens Dorpsraad Moergestel ‘de vinger op een zere plek’ waar het de parkeervoorzieningen betreft in het centrum van Moergestel, in relatie tot nieuwbouw en daarmee groei van parkeerbehoefte. Hieronder een door de Dorpsraad Moergestel ingezonden brief die daarmee het standpunt van de ondernemersvereniging ondersteunt.

Ondernemend Moergestel legt de vinger op een heel zere plek

Op 28 februari werd op Oisterwijk Nieuws een artikel opgenomen waarin de Oisterwijkse VVD aangeeft snel te willen bouwen in Moergestel tegen de wens van de ondernemingsvereniging in. Dit naar aanleiding van een artikel in Brabants Dagblad (27-02) waarin de ondernemers aangeven zich niet gehoord te voelen door de Gemeente Oisterwijk.

Het bouwplan van Moersmidden , ontwerp is van DR Architecten.

Waar draait het om: de ondernemers zijn bang voor een toenemende parkeerdruk in hun omgeving met de bouw van het plan “De Avang”. Dit plan voorziet in het bouwen 20 appartementen. De parkeernorm die de gemeente hiervoor hanteert is 29 parkeerplaatsen. De bouwers willen er op hun terrein maar 20 realiseren. Dat leidt volgens Ondernemend Moergestel tot extra parkeerdruk op de openbare ruimte. Dit standpunt onderschrijft de Dorpsraad Moergestel volledig. Door de parkeerdruk af te wentelen op de openbare ruimte kan het winkelend publiek in de knel komen.

Als dit nu een uniek plan was waarbij deze manier van werken wordt toegepast dan zou dat misschien nog een oplossing kunnen zijn, maar bij alle plannen die tot nu toe gepresenteerd dan wel gerealiseerd zijn is de zelfde drogreden toegepast. Bij de “Bommelhof”, maar ook bij de bouwplannen aan de Raadhuisstraat naast het medisch centrum, de oude Pastorie aan de Postelstraat en Schoolstraat hoek Korenschuur, waar voorheen de Boerenbond zat.

Op al deze locaties worden de eigen, door de gemeente gestelde normen, overtreden. Elke keer wordt de parkeerdruk verlegd naar de openbare ruimte zodat er steeds minder openbare ruimte beschikbaar is. Als je naar een voorbeeld zoekt moet je een kijkje nemen bij de basisschool aan de Kloosterlaan, waar de parkeerproblemen er zelfs toe hebben geleid dat Stanislaus haar parkeerterrein af moet sluiten. De Raadhuisstraat is nu al overvol het en dat dreigt nog erger te worden met het realiseren van geplande appartementen. En ook het St. Jansplein wordt steeds vaker gebruikt als overloop voor de parkeerproblematiek. Zou je nog iets leuks willen doen met het plein om de kom wat leefbaarder te maken dan wordt dat met dit beleid steeds moeilijker.

Waar het telefoontje van de wethouder over zou moeten gaan is: dat Ondernemend Moergestel volkomen gelijk heeft. Dat zij geen nader onderzoek nodig heeft en dat zij van de projectontwikkelaar zal verlangen dat het bouwplan aangepast wordt. Het argument dat er gebouwd moet worden omdat de woningnood zo hoog is en dat daarom normale regels niet meer gelden zorgt er voor de zowel de inwoners als de middenstand later met de gebakken peren zitten.

Wij wensen Ondernemend Moergestel veel succes toe.

Dorpsraad Moergestel