The Make

Stemwijzer voor Provinciale Verkiezingen 2023


Ervaring leert dat in de laatste week voor de verkiezingen de meeste mensen gebruik maken van de StemWijzer. ProDemos biedt onder andere een specifieke verkiezingswijzer aan voor inwoners van de Provincie Noord-Brabant, om hen te helpen een keuze te maken voor de aankomende Provinciale verkiezingen op 15 maart.

De Stemwijzer voor de Provinciale Verkiezingen.

In de StemWijzer kunnen gebruikers stellingen selecteren die ze ‘extra belangrijk’ vinden. Deze stellingen tellen dubbel mee in de uitslag. De top 5 van onderwerpen die tot nu toe door de gebruikers van de StemWijzer in Noord-Brabant het vaakst worden aangevinkt als ‘extra belangrijk’ zijn: Klimaatdoelstellingen, Klimaatbestendig bouwen, Huisvesting vluchtelingen, Percentage sociale huur en Minder varkens. Het minst belangrijke onderwerp is momenteel ‘geld voor topsport’.

Stemhulp
Gebrek aan kennis over provinciale onderwerpen, partijen en standpunten, is volgens ProDemos voor veel mensen een reden om niet te gaan stemmen. De StemWijzer is een stemhulp die inzicht geeft in welke onderwerpen er spelen bij de verkiezingen en hoe politieke partijen hierover denken.

ProDemos
De StemWijzer is ontwikkeld door ProDemos en bevat circa 30 stellingen. Alle stellingen kunnen worden beantwoord met ‘eens’, ‘oneens’ of ‘geen van beide’. De StemWijzer vergelijkt vervolgens met welke partijen de gebruiker de meeste overeenkomsten heeft. De politieke partijen in Noord-Brabant hebben zelf toelichtingen gegeven op hun standpunten in de StemWijzer. Daardoor kan de gebruiker in de StemWijzer gemakkelijk bekijken wat een politieke partij van een bepaald standpunt vindt. Ook kan de gebruiker partijen eenvoudig met elkaar vergelijken.

Klik hier voor de Stemwijzer Noord-Brabant