Care Inn

VVD Oisterwijk wil snel bouwen tegen wens ondernemersvereniging Moergestel


VVD Oisterwijk heeft gereageerd op de situatie die in Moergestel is ontstaan bij de voorgenomen nieuwbouw van twee appartementencomplexen in het centrum van Moergestel.

Uit een artikel van het Brabants Dagblad over de bouwplannen in Moergestel bleek deze week, dat lokale ondernemers protesteren tegen nieuwbouw met een in hun ogen tekort aan parkeerplekken. Volgens de projectontwikkelaar zou wethouder Anne Cristien Spekle (VVD) ‘met de kleine moeite van een telefoontje en een gesprek de schade voor de burger, ondernemer en gemeente kunnen beperken.’ Dat gesprek zou mogelijk kunnen zorgen voor het wegnemen van bezwaren en start van de bouw, daarmee woningen. Het zou volgens de VVD meteen ook een bijdrage leveren aan een meer vitale kern. Vooralsnog is dat niet gelukt, en staan partijen tegenover elkaar, wat vertraging oplevert voor de bouw.

Hieronder de mening van VVD Oisterwijk:

Vertraging centrumplannen Moergestel

Het bouwplan van Moersmidden , ontwerp is van DR Architecten.

‘Balende bouwers’ en procederende winkeliers in Moergestel staan haaks tegenover elkaar, zo bericht Brabants Dagblad. Ondernemend Moergestel en omwonenden willen daar 29 in plaats van de geplande 23 parkeerplekken, voor de 20 appartementen die in de hoek Kerkstraat en Schoolstraat staan gepland. Hun bezwaar tegen de verleende vergunning aan Moersmidden Vastgoed is afgewezen, maar daartegen is beroep ingesteld. De rechter zal dit nu toetsen. Wethouder Anne Cristien Spekle had al een onderzoek naar de parkeerdruk in het Moergestelse centrum gelast, wat komende maand gehouden wordt. Dit na signalen van winkeliers, die dan ook horen of er maatregelen nodig zijn voor hun bereikbaarheid tijdens kantooruren. Het onderzoek is tevens van invloed op alle andere ruimtelijke plannen die verantwoordelijk wethouder Eric Logister nog in behandeling heeft.

Ondernemersvereniging

Met ruim 110 aangesloten leden, vertegenwoordigt Ondernemend Moergestel een belangrijk deel van de lokale bedrijven en ondernemers. Welk deel daarvan zich tegen de bouwplannen van Moersmidden keert, valt niet op te maken. We horen vanuit onze achterban immers ook de vraag of zo’n projectvertraging omwille van 6 parkeerplaatsen wel in het belang is van de dorpsgemeenschap. En dat de parkeerdruk in het centrum eerder af- dan toeneemt, door het vertrek van publiekstrekkers Aldi en Rabobank. Veel ondernemers staan te springen om de nieuwe toekomstige inwoners te bedienen met hun diensten en producten. Nu de ondernemersvereniging niet meer aan tafel wil met de projectontwikkelaar, is het alleen wel lastig voor het onpartijdige college om tot overeenstemming tussen partijen te komen.

Vitale kernen

De bouw van 20 nieuwe appartementen voor jong en oud – in het centrum van Moergestel – mag wat de VVD betreft liever vandaag dan morgen starten. In tijden van een groot woningtekort – en met zelfs plannen voor tijdelijke flexwoningen om dit tegen te gaan – is elk kwalitatief en duurzaam initiatief welkom. Meer inwoners betekent nieuwe leerlingen voor scholen in Moergestel, nieuwe klanten voor winkeliers, meer opdrachten voor ondernemers en nieuwe potentiële leden voor het lokale verenigingsleven. De toekomst en vitaliteit van kleine kernen als Moergestel en Haaren staat of valt bij goede voorzieningen. Verantwoorde groei van het aantal inwoners is daarvoor de komende jaren cruciaal. Het college is daarmee wat de VVD betreft goed op weg!