The Make

Bouwstop op nieuw Oisterwijks hotel vanwege stikstof


Op een al enige tijd braakliggend terrein aan de Vennelaan, in het recreatiegebied van Oisterwijk, is Karin Bruers bezig met de bouw van een nieuw hotel. De rechter heeft besloten dat de bouw stilgelegd moet worden, minstens tot twee weken na de door het college nog te nemen beslissing op een bezwaar, aangevoerd door de buren, het naastgelegen restaurant.

De bouwlocatie aan de Vennelaan, met links het naastgelegen restaurant (Bron: Google Maps)

Voor wat betreft de afwijkingen van de bouw ten opzichte van het bestemmingsplan, en de te verwachten toename van verkeer en parkeerdruk, heeft de bezwaarmaker van de rechter op dit moment geen gelijk gekregen. Er zou onvoldoende onderbouwd zijn dat er noemenswaardige nadelige volgen zijn. Voor een ruimte die bedoeld is voor de ‘Social Sofa’, de activiteiten die betrekking hebben op de fabricage van de bekende banken met moza├»ektegels, vraagt de rechter zich af of dit onder ‘horeca’ valt, maar laat dit vooralsnog over aan de gemeente in de nog lopende bezwaarprocedure. De fitnessruimte waartegen bezwaren waren, zijn vervallen omdat deze alleen door hotelgasten gebruikt gaat worden en ook op gebied van natuurbescherming zijn er geen bezwaren of onvoldoende aangetoond.

Stikstof
Waar de rechter wel een probleem ziet, is in het vrijkomen van Stikstof. Duidelijk is dat er bij de bouw stikstof vrijkomt, en omdat de bouw direct naast het reeds door stikstof overbelaste Natura-2000 gebied is gelegen, moet eerst een passende beoordeling worden gemaakt en dient een vergunning worden aangevraagd. Dit onderwerp is voor de rechte wel een reden de bouw in ieder geval tijdelijk op te schorten. Het is volgens de rechter de Gemeente Oisterwijk die de regelgeving omtrent stikstof heeft miskend, en daarmee niet heeft voldaan aan een goede ruimtelijke ordening.

Recent heeft Provincie Brabant aangeven voorlopig geen enkele toestemming te geven voor bouw waarbij stikstof vrij komt. Het provinciebestuur doet dit omdat volgens hen de situatie in de natuurgebieden verslechterd. In dit geval is die beoordeling aan de gemeente, nadat er een onderbouwing is gegeven betreffende de te verwachten stikstofproductie. Nog onbekend is of de vergunning voor het hier beschreven hotel er alsnog komt; hoe Gemeente Oisterwijk op het nog lopende bezwaar gaat oordelen; en als dat positief is of er daarna een beroep volgt…