Care Inn

Inwoners wachten en wachten en wachten en trillen ondertussen uit hun auto


Je zal als tuinman – overigens ook je overige gezinsleden – al jaren iedere dag over opkomende wortels en hobbelende stenen van de openbare weg moeten rijden, en na vragen en vragen en vragen geen antwoord krijgen van de gemeente, laat staan dat een uiteindelijk toegezegd bezoek wordt nagekomen…

Flinke kuilen langs de Oisterwijksebaan in Oisterwijk.

Het is het geval op de Schippersdijk, en daar niet alleen; ook vanuit de Oisterwijksebaan komen klachten over slecht onderhoud en het niet uitvoeren van herstel. ‘Het is wachten op schade en/of ongelukken,’ aldus een bewoner aan de Oisterwijksebaan, die meerdere meldingen heeft gedaan bij de gemeente, ‘na meerdere Fixi-meldingen van meerdere omwonende (al vanaf december), nog steeds geen actie of ook maar uitzicht op wanneer hier iets aan gedaan gaat worden.’ De foto’s laten zien, dat wie er in een dergelijk kuil terecht komt, bijna zeker schade oploopt aan de auto. Op meerdere plekken (andere foto) zijn door schade aan het asfalt scherpe randen ontstaan.

 

Scherpe randen zijn na meerdere meldingen niet opgelost.

Het regent niet alleen klachten over langdurig niet werkende lantaarnpalen – waarover de gemeente laat weten afhankelijk te zijn van derden die geen of beperkt tijd hebben de storingen snel te verhelpen – maar op de klachtenlijst staan ook meerdere meldingen open die gaan over herstel van straatwerk.

Een gezin dat dagelijks voor woon- en werkverkeer over de Schippersdijk rijdt, heeft over een vergelijkbaar probleem een brief gestuurd naar de gemeenteraad en het college (burgemeester en wethouders). Ook hier eerst geen reactie en daarna geen actie. Volgens de gemeente zouden de inwoners moeten wachten op de meerjarenplanning. Toen er na vele jaren eindelijk iemand zou komen kijken, werd de familie niet geïnformeerd…

Opmerkelijk

Onderstaande ingezonden brief dateert van 17 januari 2023; op 9 februari een reminder vanwege geen reactie; op 13 maart ‘Ons is twee weken geleden toegezegd, dat jullie vorige week met de auto proef op som zouden nemen. Wij mochten daarbij aanwezig zijn. We hebben hier niets op gehoord en zijn dan ook niet voor deze proef uitgenodigd.’ Opmerkelijk is dat de ingezonden brief niet in januari, maar pas op 20 maart in het hiervoor bestemde raadinformatiesysteem is geplaatst.

Geachte college van B&W van de Gemeente Oisterwijk,

De afgelopen jaren heeft mijn vrouw diverse malen een melding over wortelopdruk op de Schippersdijk doorgegeven, via Fixi op de website van Gemeente Oisterwijk. Op deze meldingen kreeg zij nooit een reactie.

De laatste melding, 1778787, was op 15 november 2022: ‘De weg zit al jaren vol met hobbels door opdrukkende boomwortels. Wij wonen op de Oliviersweg en rijden bijna dagelijks over deze weg. Je wordt door de enorme hobbels helemaal door de auto geschud en bedrijfsmatig (Van Rijn Tuinoplossingen) worden materialen en machines op de aanhanger er afgetrild en als we niet heel erg oppassen breekt de aanhanger van de bus af. Ik heb dit al diverse malen gemeld, maar ik heb daar nog nooit een reactie op gekregen. Ik hoop dat ik nu wel een reactie krijg, anders ben ik genoodzaakt om verdere stappen te ondernemen. ‘

Ik kreeg uiteindelijk een korte reactie op 29 december 2022: ‘Deze weg staat op de meerjarenplanning.’

Mijn vrouw heeft daarop met het volgende gereageerd: ‘We wonen al bijna 14 jaar op de Oliviersweg en de problemen van de Schippersdijk zijn inmiddels al zo’n 7a 8 jaar. In die 14 jaar is er nog nooit in de Schippersdijk onderhoud gepleegd aan het wegdek. De wortelopdruk in de omliggende straten, o.a. de Oliviersweg ter hoogte van aardbeienkweker Scheffers, zijn al jaren geleden verholpen. We hebben toen al gevraagd om de Schippersdijk daarin mee te nemen. Een meerjarenplannen oke, maar wij vragen ons afin welk tijdsbestek we dan moeten denken. 14 jaar is al behoorlijk lang. Echt schandalig hoe jullie hiermee omgaan! Het is niet te doen om met de bus en aanhanger door deze straat te rijden. Jullie zouden eens mee moeten rijden, dan geven jullie ons groot gelijk. Wij laten het hier dan ook niet bij zitten en zullen een brief sturen naar het College van B&W om bij hen dit probleem onder de aandacht te brengen.’

Zoals bovenstaand aangegeven hebben wij een familiebedrijf in het aanleggen van tuinen. We rijden bijna dagelijks met een grote MAN bus, met een drie-assige aanhanger inclusief zwaar materieel, over de Schippersdijk. De wortelopdruk, vooral aan het einde van de straat bij de Heusdensebaan, is enorm, waardoor we met zeer langzame snelheid over de bulten op de weg moeten rijden, om geen schade aan de bus, aanhanger of materieel te veroorzaken. Doen we dit niet dan is de kans groot dat de aanhanger losbreekt van de bus en/of we materieel verliezen of kapot gaat.

Ik nodig dan ook graag het college uit om eens met ons mee te rijden, om zo te ervaren hoe groot de overlast van deze weg voor ons is. Ik hoop dat er daarna stappen worden gezet, om na zoveel jaar eindelijk eens wat aan deze obstakels te doen.