Care Inn

Inwoner Heukelom is boos op Gemeente Oisterwijk vanwege geld over de balk


‘Het systeem faalt’, en ‘de slager keurt zijn eigen vlees’, maar ook ‘de gemeente betaalt alle schade’.

Het landschap van Heukelom (Foto ter illustratie: Paul Francken)

Recent heeft Dré van hal, inwoner in Heukelom, een schadeclaim neergelegd bij de gemeente (klik hier) vanwege een overloop aan stront vanuit het riool bij zijn woning. De oorzaak bleek te liggen bij een boer die het riool had gebruikt als afvoer voor zijn gierput. Niet toegestaan, uiteraard, en de gemeente heeft naar eigen zeggen maatregelen genomen om dat in de toekomst te voorkomen.

Zaak afgedaan

Zaak afgedaan zou je denken, maar Van Hal is het daar overduidelijk niet mee eens. In een schrijven aan ‘Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, College van Burgemeester en wethouders, Gemeenteraad van Oisterwijk, verder aan alle anderen die er rechtstreeks of indirect bij betrokken zijn èn in deze ook (mogelijk) mede verantwoordelijk zijn,’ schrijft hij in niet mis te verstane woorden over de afkeur die hij heeft tegen het handelen van de gemeente, als opdrachtgever van de omgevingsdienst.

Die omgevingsdienst wordt door de gemeente ingeschakeld als er zaken gecontroleerd moeten worden op gebied van milieu. Bijvoorbeeld bij geluidsoverlast, of zoals in dit geval een mogelijk milieudelict. Volgens Van Hal worden daarbij ‘de belangen van omwonenden in onze gemeente Oisterwijk niet onder ogen gezien. De belangen van de ondernemer staan voorop.’ De omgevingsdienst zou, als verlengstuk van de gemeente, er niet zijn voor alle bewoners ‘doch uitsluitend en alleen voor hun opdrachtgevers, provincie en gemeenten, het bedrijfsleven bevoordelend.’

Van Hal benadrukt in zijn schrijven, dat het niet de medewerkers zijn waar hij moeite mee heeft, maar ‘het systeem faalt. En overheden waardoor de omgevingsdiensten worden betaald bepalen.’ Het is volgens hem ‘de slager die zijn eigen vlees keurt’. Ondanks verzoek tot een onafhankelijk politierapport ter vastlegging van de situatie, waarbij volgens Van Hal 8 kuub aan ammoniakhoudende drek de woning, bijgebouwen, erf en tuin is ingelopen, werd de zaak afgedaan door de gemeente, en namens hen mede door de omgevingsdienst.

Het gevolg daarvan is volgens Van Hal, dat de boer die de vervuiling heeft veroorzaakt, niet voor de kosten opdraait. De inwoners worden volgens Van Hal genegeerd, en de boer zou vanwege zijn keurmerk ontzien worden. ‘De gemeente betaalt alle schade, hetgeen duizenden euro’s bedraagt.’  Het is opgelost met gemeenschapsgeld, geld van de inwoners, niet van de veroorzakende boer, waarvan overigens wel is vastgesteld dat die illegaal heeft gehandeld.

Gemeente Oisterwijk liet eerder desgevraagd weten, dat er inderdaad sprake is geweest van een illegale lozing (klik hier), maar ook dat er geen boete is opgelegd.