ondernemers

Gemeente Oisterwijk blijft actief op het wegnemen van trillingen van het spoor


Gemeente Oisterwijk heeft en blijft een actieve rol vervullen in het wegnemen van overlast door trillingen van het spoor en treinverkeer, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Scheuren in de muren van een gemeentelijke monument, volgens de bewoners ontstaan door trillingen.

Recent kwam het onderwerp opnieuw onder de aandacht, vanwege het voornemen meer goederenvervoer over het spoor door Oisterwijk te realiseren. Omwonenden ervaren reeds jaren overlast van meer trillingen door passerende treinen; er zijn oplossingen voor, maar die zijn nog niet uitgevoerd. ‘De gemeente Oisterwijk heeft hier al nadrukkelijk actie op ondernomen en blijft hier een actieve rol in spelen. Zo is Oisterwijk voorzitter van het bestuurlijk overleg Trillingen (met o.a. Provincie, ProRail, NS, het Rijk en enkele andere gemeenten). Landelijk is aandacht gevraagd voor deze problematiek via de Tweede Kamer. Verder heeft wethouder Anne Cristien Spekle als bestuurlijk trekker van het deelprogramma Robuust en Betrouwbaar (uit de Regionale MobiliteitsAgenda) de gedeputeerde gevraagd hierover in gesprek te gaan en dit aanhangig te maken bij het Rijk.’

Vorige week heeft de staatssecretaris laten weten voornemens te zijn tien miljoen beschikbaar te stellen voor ‘minder hinder’ (klik hier). ‘Hierin zijn ook maatregelen voor Oisterwijk opgenomen. De maatregelenlijst wordt nog nader uitgewerkt, het is nog niet exact bekend hoe dat voor Oisterwijk uitpakt.’

In reactie op bovenstaande laat actiegroep Oisterwijk Trilt weten ‘geen erkenning te ervaren voor de problemproblematiek… …Wij verwachten van de gemeente zichtbare plannen voor concrete acties.’

Regelmatig worden er langs het spoor borden geplaatst door de actiegroep Oisterwijk Trilt.