Care Inn

Oisterwijk Trilt nog maar tien miljoen zou kunnen helpen


Als de beoogde tien miljoen er inderdaad komt, en als de gemeente er werk van maakt, dan zouden er maatregelen kunnen komen tegen het nu al trillen van het spoor en de extra overlast die verwacht wordt bij toename van het aantal treinbewegingen. Het toenemende risico bij transport van gevaarlijke stoffen en het nog vaker gesloten zijn van overwegen is daarmee nog niet verholpen. Nog onbekend is of en wat Gemeente Oisterwijk gaat ondernemen.

Regelmatig worden er langs het spoor borden geplaatst door omwonenden.

Al een flink aantal jaren hebben omwonenden langs het spoor in Oisterwijk overmatig last van trillingen. Voor een deel veroorzaakt door treinen met ‘onronde’ wielen. Het zijn treinen waarbij de vering van de wielophanging kleine oneffenheden in de wielen niet voldoende opvangt. Deze trillingen worden via de rails en ondergrond doorgegeven aan de omgeving. Er zijn diverse onderzoeken gedaan, en er zijn gedeeltelijke oplossingen bekend, maar die werden tot op heden niet uitgevoerd.

Minder Hinder-pakket
Staatssecretaris Heijnen heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten voornemens te zijn ‘ca. € 10 miljoen vrij te maken om de toename in overlast gedeeltelijk te voorkomen voor de omwonenden die te maken krijgen met extra treinen… … Maatregelen bestaan bijvoorbeeld uit een alternatief type overwegen en uit ‘under sleeper pads’, rubberen matjes onder de dwarsliggers van het spoor.’

Volgens de actiegroep Oisterwijk Trilt is het nu van belang dat het gemeentebestuur actie onderneemt, en voor de inwoners opkomt: ‘Het is aan de lokale politiek om samen met ProRail de knelpunten in Oisterwijk zichtbaar te maken en op te lossen.’ Volgens de Staatssecretaris zou een deel van de werkzaamheden nog voor de start van het extra treinverkeer aangepakt kunnen worden; dat zou dus dit jaar moeten gebeuren. De rest zou dan na 2026 volgen. Juichen doen de gedupeerden pas als de overlast afneemt.

Vanuit de gemeente ervaart de actiegroep, afgelopen vrijdag vroegen ze opnieuw aandacht bij NPO radio 1,  nog niet veel inzet. ‘Onze wethouder zou meer zichtbaar mogen maken dat ze voor onze belangen opkomt. De overheid zou dienstbaar moeten zijn aan de burger.’ De politiek (gemeenteraadsleden) zou hier volgens de actiegroep op mogen aandringen. Zodra bekend is of en wat Gemeente Oisterwijk met deze situatie gaat doen zullen wij hierover berichten.

Verkeer
Wat ook bij de maatregelen tegen het trillen blijft, is de extra verkeersoverlast. Spooroverwegen zijn steeds vaker dicht voor het passeren van treinen, en bij storingen of incidenten wordt Oisterwijk in twee gedeeld. Daarvoor zijn de genoemde maatregelen niet geschikt; een tunnel onder het spoor, of een verlaagd spoor door Oisterwijk zou dat kunnen verhelpen. Plannen daartoe zijn er nog niet, ondanks dat het om de paar jaar aan de orde komt bij onder andere politici, raadsleden en partijen die iets dergelijks zouden willen.

Update: Gemeente zegt toe zich te blijven inzetten voor dit probleem, lees hier meer.