Care Inn

Zeer gevaarlijke situatie bij huisvesting arbeidsmigranten in Oisterwijk


In de week van maandag 10 juni tot en met dinsdag 18 juni bezocht het Bestuurlijk Interventieteam (BIT) Hart van Brabant een groot aantal locaties waar arbeidsmigranten worden gehuisvest.

Met een toenemend aantal arbeidsmigranten die in district Hart van Brabant wonen en werken, is het essentieel om ervoor te zorgen dat hun huisvesting voldoet aan de vereiste normen. De BIT controles in Hart van Brabant werden uitgevoerd door toezichthouders van de gemeenten, inspecteurs van netbeheerder Enexis, de Brandweer en de Koninklijke Marechaussee.

Gevaar

Recent ontstond brand in een verblijf voor arbeidsmigranten in Haaren; het toont aan hoe belangrijk veiligheid is (Foto: Toby de Kort).

In de gemeente Oisterwijk bleek op een perceel in het buitengebied sprake van illegale huisvesting van 9 arbeidsmigranten. Drie van hen verbleven in een woonunit die in slechte staat verkeerde. Er waren geen rookmelders of blusmiddelen aanwezig, overal hingen elektrakabels los, diverse wandcontactdozen zaten los en er was ongedierte aanwezig. Vanwege de onveilige en onhygiënische situatie heeft de gemeente de drie arbeidsmigranten direct tijdelijk op een andere locatie ondergebracht.

Het gevaar werd in april nog duidelijk, toen in Haaren een loods met verblijfsruimten voor arbeidsmigranten in vlammen opging. Daar verbleven 10 arbeidsmigranten. Er zijn geen ernstige gewonden gevallen; wel waren er bewoners met ademhalingsproblemen door de rook. In de Gemeente Oisterwijk is voor huisvesting van arbeidsmigranten vergunning nodig, en is er specifiek beleid waar de woningen aan moeten voldoen.

Burgemeester Hans Janssen onderstreept het belang van controles: “Het gaat primair om de veiligheid van mensen, van inwoners van onze gemeente. Tijdens de controles die we regelmatig uitvoeren, komen we situaties tegen die zowel qua veiligheid als qua wetgeving niet in orde zijn. Dat kan problemen opleveren voor de arbeidsmigranten zelf maar ook voor de omgeving. Het is belangrijk hierop in te grijpen, dat laat deze BIT controle eens te meer zien.”

Melden

Het aanpakken van illegale, criminele of opvallende activiteiten kunnen overheden niet alleen. Het is belangrijk dat inwoners eventuele vermoedens melden. Dit kan ervoor zorgen dat slachtoffers hulp en ondersteuning krijgen, en verdachten worden opgespoord. Melden kan bij de politie (spoed 112, anders 0900-8844) of bij de gemeente. Ook bij www.meldmisdaadanoniem.nl.