Care Inn

En weer en weer en weer negeert Gemeente Oisterwijk inwoners en rechter!


Inwoners hebben het nakijken, als de gemeente ‘gewoon’ niet reageert op een verzoek of bezwaar. Het is dan aan de rechter, om…

Burgemeester Hans Janssen, verantwoordelijk voor juridische zaken (Foto: Masja Vlaminckx).

Oh nee, toch niet, Gemeente Oisterwijk negeert de uitspraak van de rechter opnieuw! En ook bij de rechtszaak die daar op volgt, laat het college (burgemeester en wethouders) de rechter beslissen zonder de gevraagd documenten.

Deze uitspraak volgt op een reeks van opvallend vaak verloren rechtszaken. Iets wat eerder in beantwoording aan de raad volgens de burgemeester wel meeviel, maar later alsnog moest worden erkend, dat de gemeente een intern probleem heeft. Er is een gebrek aan kennis en capaciteit op het gemeentehuis, waardoor meerdere zaken te lang blijven liggen.

In de vandaag bekend geworden uitspraak oordeelt de rechtbank over het negeren van de gemeente, van een eerdere uitspraak door de rechtbank. Op 10 oktober 2023 stelde de rechtbank dat het college binnen twee weken moest beslissen op de in 2021 ingediende aanvraag tegemoetkoming planschade van eisers. Het college heeft dat nagelaten. Twee jaar lang, en nu opnieuw.

De rechtbank heeft het college op 4 april 2024 verzocht om de op de zaak betrekking hebbende stukken en een verweerschrift in te dienen. Het college heeft op 21 april 2024 wel een verweerschrift ingediend, maar geen stukken. Daarmee heeft het college opnieuw niet voldaan aan het verzoek van de rechtbank.

Begrip

Feitelijk heeft het college niet binnen de door de rechtbank gestelde termijn een besluit genomen op de aanvraag van eisers. Het college – zo concludeert de rechter – ‘heeft in zijn verweerschrift van 18 april 2024 uitgelegd dat hij waarschijnlijk in september 2024 pas tot een besluit kan nemen, omdat hij afhankelijk is van de deskundigheid, capaciteit en behandeltermijn van een extern adviesbureau (Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken).’ De rechtbank heeft begrip hiervoor en bepaald dat – ondanks dat gemeente nalatig is geweest – ‘eisers belang hebben bij een zorgvuldig afgesloten besluit en daar het advies van de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) voor nodig is.’¬† De rechtbank heeft besloten dat het college alsnog tijd krijgt tot uiterlijk 30
september 2024.