uitgelicht

Geen handhaving nodig op energiemaatregelen bedrijven in Gemeente Oisterwijk


In maart 2023 liet Gemeente Oisterwijk weten te controleren en zo nodig te handhaven op energiebesparende maatregelen die bedrijven volgens de wet verplicht zijn te namen. In reactie op raadsvragen (D66), gepubliceerd in het bericht van maart 2023 (klik) werd vermeld: ‘Op dit moment voldoen nog ca. 85 kantoren, van de in totaal 185 kantoren van minimaal 100m2, niet. Deze krijgen in de eerste helft van 2023 een toezichtbrief.’

Verplicht

Bedrijven dienen te (gaan) voldoen aan energielabel C. Net als bij woningen, wordt een energielabel berekend aan de hand van de aard van het gebouw, en de al of niet genomen maatregelen tot energiebesparing. De energielabel C-verplichting is wettelijk bepaald in het Bouwbesluit 2012. Kantoorgebouwen van minimaal 100 m2 zouden door de gemeente worden gecontroleerd. Dat gebeurt middels een schriftelijk verzoek tot het overhandigen van een geldig energielabel, een energieadvies waaruit blijkt dat binnen twaalf maanden aan de verplichtingen voldaan wordt, of een bewijs dat  een bedrijf niet hoeft te voldoen.

Prioriteit

‘De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant werkt risicogericht; dat betekent dat acties met het grootste energiebesparingspotentieel prioriteit krijgen. In 2023 zijn daarom uitsluitend kantoren aangeschreven met een vloeroppervlak van minimaal 400 m2 die tevens ouder waren dan 15 jaar. De overige kantoren volgen in 2024 en 2025,’ zo laat de woordvoerder weten. ‘Er zijn in de gemeente Oisterwijk in totaal 203 kantoorgebouwen. Daarvan hadden er op 1 oktober 2023 112 een energielabel C of beter. Doel is dat eind 2026 alle kantoren waarvoor de verplichting geldt over het vereiste energielabel beschikken. Een aanzienlijk deel van de 203 kantoren valt naar verwachting onder een uitzondering. Dit geldt ook voor een deel van de kantoren die een energielabel C (of beter) hebben. Het toezicht op de energielabel C-verplichting beslaat meerdere jaren waarbij een gefaseerde aanpak wordt gevolgd op basis van prioriteiten. Dat betekent dat de huidige stand van zaken slechts een tussenstand is die niet veel zegt over het uiteindelijk resultaat van de inspanningen.’

Gemeente Oisterwijk heeft van deze tussenstand onderstaande cijfers beschikbaar gesteld:

Cijfers van onze acties in 2023 bij kantoren op weg naar energielabel C:
• Er zijn in 2023 19 waarschuwingsbrieven verzonden naar kantoren in Oisterwijk die aan bovenstaande criteria voldeden en geen energielabel C of beter hadden.
• Daarvan bleken er 11 niet te hoeven voldoen omdat ze onder een uitzondering vallen.
• 6 van de 19 kantoren hebben n.a.v. de brief een geldig energielabel C of beter laten registreren.
• 2 kantoren hebben uitstel gekregen omdat zij een verbeterplan hebben ingediend voor het treffen van bouwkundige maatregelen. Zij laten in 2024 een energielabel registreren.
• Er heeft geen handhaving plaatsgevonden omdat de aangeschreven kantoren tijdig aan hun verplichting hebben voldaan of niet hoefden te voldoen.

Voor de energielabel C verplichting voor kantoren geldt een aantal uitzonderingen. De verplichting geldt niet voor:
• Kantoren met een gebruiksoppervlakte kleiner dan 100 m2.
• Gemengde gebouwen waarvan de gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties kleiner is dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw. Vooral deze uitzondering komt veel voor.
• Monumenten.
• Leegstaande kantoren.
• Kantoren die ten hoogste 2 jaar worden gebruikt.
• Kantoren die geen energie gebruiken.

Tot slot laat de gemeente weten, dat een kantooreigenaar niet verplicht kan worden tot het treffen van energiebesparende maatregelen, zover die niet binnen 10 jaar kunnen worden terugverdiend.

Leuk weetje:

Op ons reeds eerder geïsoleerde kantoor ligt sinds vorig jaar een groene dak, goed voor opvang van regenwater en met een extra isolerende werking. Met de eind vorig jaar geplaatste zonnepanelen produceren wij geheel energieneutraal ons nieuws (klik). Niet verplicht, wel duurzaam!