Care Inn

Gemeente Oisterwijk gaat handhaven bij bedrijven die niet voldoen aan energielabel C


In reactie op vragen van Partij D66 in Oisterwijk heeft de gemeente laten weten bezig te zijn met het controleren en handhaven op de wettelijke verplichting voor bedrijven te voldoen aan energielabel C.

Het raadhuis van Oisterwijk hoeft niet aan het energielabel te voldoen.

De energielabel C-verplichting is namelijk wettelijk bepaald in het Bouwbesluit 2012. Kantoorgebouwen van minimaal 100 m2 worden door de gemeente gecontroleerd. ‘Op dit moment voldoen nog ca. 85 kantoren, van de in totaal 185 kantoren van minimaal 100m2, niet. Deze krijgen in de eerste helft van 2023 een toezichtbrief.’

Gefaseerd worden deze bedrijven gecontroleerd. Dat gebeurt met een schriftelijk verzoek tot het overhandigen van een geldig energielabel, of een energie- of maatwerkadvies waaruit blijkt dat binnen twaalf maanden aan de verplichtingen voldaan wordt. Tot slot kan het zijn dat een bedrijf kan bewijzen dat de energielabel C-verplichting niet van toepassing is. Voldoet een bedrijf niet aan de verplichtingen, dan volgt handhaving middels een op te leggen dwangsom, of kan in een uiterste geval een pand gesloten worden.

Dat laatste is ook het geval bij het eigen pand van de gemeente; het oude raadhuis. Dit pand is volgens het college (burgemeester en wethouders) vrijgesteld vanwege de rijksmonumentale status. De overige gebouwen van de gemeente voldoen wel aan de verplichte energienorm.