Care Inn

Digitaal nieuws meest duurzaam met volledig energie neutrale productie


Het maken, publiceren, verspreiden en lezen van nieuws via de digitale weg is het meest duurzaam.

Laten we beginnen met te concluderen dat de ene lezer digitaal, en de ander lezen op papier prettiger vindt. Het ene is vaak sneller, het andere voor veel mensen rustgevend. En hoewel soms inhoudelijk anders; de lezer heeft in onze gemeente een ruimte keuze uit nieuws in de krant, op websites en televisie. Als we het over ‘duurzaam’ hebben, dan doelen we op gebruik van grondstoffen en het produceren van afval. Denk aan bomen, gerecycled papier, inkt, water, energie en apparaten. Verbeteren van duurzaamheid, ofwel minder gebruik van grondstoffen, kan door efficiënter of klimaatneutraal te produceren.

Zwart op wit

Een nieuwswebsite zet ook alles ‘zwart op wit’, maar gebruikt geen papier en geen inkt. Nu hoeft papiergebruik niet erg schadelijk te zijn voor het milieu, of in ieder geval niet zoals dat vroeger het geval was. Als je zowel de grondstoffen als het papier zo duurzaam mogelijk produceert en hergebruikt kan dat veel onnodig gebruik van grondstoffen voorkomen. Ondanks dat vraagt het maken van papier wel om veel water en ook veel energie bij de productie. Voor dat papier zijn fabrieken en drukkerijen nodig, en van en naar die locaties ook transport. Digitaal kennen we dergelijk transport niet, of in ieder geval niet met vrachtwagens en busjes over de weg.

Energieneutraal

Hoewel inhoudelijk deels anders; in Oisterwijk kunnen inwoners kiezen (Foto: Joris van der Pijll)

Het lezen van digitaal nieuws vraagt om een elektronisch apparaat (mobieltje, laptop) en ook datacentra die al het web-verkeer opslaan en verspreiden (de webservers). Lezen op papier kan zonder die apparaten. Zouden we die apparaten speciaal voor het lezen van nieuws aanschaffen, dan is dat zeker niet duurzaam. Die apparaten moeten gemaakt worden en bevatten grondstoffen; na gebruik moeten ze worden gerecycled. Oisterwijk doet het wat betreft recyclen overigens erg goed, zo staan we op plaats drie van beste inzamelaars van Nederland (klik). In relatie tot het lezen van nieuws zijn die apparaten gelukkig het probleem niet. Omdat we zo’n apparaat toch al hebben, kunnen we er net zo goed het nieuws op lezen; dat geeft geen extra belasting van het milieu. De energie die nodig is voor het maken, transporteren en lezen van digitaal gepresenteerd nieuws kan volledig klimaatneutraal worden opgewekt. Leuk om te weten is dat het dak van ons kantoor recent voorzien is van een groen dak (isolatie en regenwaterwater opvang) en wij binnenkort zonnepanelen plaatsen. Daarmee is onze productie in ieder geval volledig energieneutraal.

Verbinding

Een belangrijk voordeel van digitaal lezen, is dat we als consument zelf bepalen wat we binnen halen. ‘On demand’ ofwel ‘op verzoek’. Digitaal bepalen we zelf wat en waar we lezen; niets meer dan dat we zelf aanklikken of waar we ons als volger voor aanmelden. In combinatie met social media, zorgen die berichten en specifieke interesses vervolgens ook nog voor verbinding. Letterlijk worden de bron – via de media en hun lezers – met elkaar verbonden. Er is aantoonbeer veel meer interactie tussen media en lezers, maar vooral ook tussen lezers onderling. Met mede-geïnteresseerden in contact komen gaat toch makkelijker via de digitale snelweg, met de gezamenlijke interesses als drager. Uiteraard is daarna samen komen met een kopje koffie van harte aan te bevelen.

Nee-Nee

De keuze is reuze, en er zijn zeker mensen die juist het lezen vanaf papier en rustig bladeren door de krant erg fijn vinden. Gelukkig kunnen we in Oisterwijk zelf kiezen uit meerdere mediavormen. Het meest zonde en alles behalve duurzaam is uiteraard om papier te ontvangen, wanneer u het niet gebruikt. Dat gebeurt bijvoorbeeld omdat steeds meer mensen de reclames van bijvoorbeeld de supermarkt of bouwmarkt in een app bekijken, en de ongeadresseerde reclamepost vervolgens linea recta bij het oud papier verdwijnt. Gemeente Oisterwijk benadrukt dan ook het nut van de Ja-Nee of Nee-Nee sticker om papierafval en onnodige papierproductie te voorkomen. Zij attenderen inwoners regelmatig op het gebruik hiervan en heeft de stickers gratis voor u beschikbaar.

Voorkom ongebruikt papier; haal een gratis sticker bij de gemeente.