uitgelicht

Vergunning voor meer varkens in Moergestel kost Gemeente Oisterwijk nu al duizenden euro’s


Er moest na 3,5 (!) jaar een rechter aan te pas komen om Gemeente Oisterwijk in beweging te krijgen alsnog een besluit te nemen; dat is niet tijdig gelukt; een dwangsom is het gevolg. De vergunning voor groei van het aantal varkens ligt in ontwerp ter inzage; nu kunnen belanghebbenden hun zienswijze indienen.

Installaties van enkele oude stallen in Moergestel zijn aan een opknapbeurt toe (Bron: Google Maps)

Op 8 juni 2020 is een aanvraag ingediend voor het veranderen van de bestaande varkenshouderij aan de Donkhorst 5A in Moergestel. Het aantal dieren gaat omhoog, en de luchtwassers worden vervangen.Hiermee ontstaat volgens de aanvrager en het college (burgemeester en wethouders) een verlaging van de uitstoot van schadelijke stoffen. ‘Dit vormt een verbetering voor zowel milieu, de natuur als de omwonenden.’

De raad zou hier volgens het college geen besluit over hoeven te nemen, omdat de boer buiten 250 meter van de bebouwde kom en het Natura2000 gebied is gelegen.De omvang van de bebouwing blijft gelijk, en daarmee zou de aanvraag voldoen. Wel moet er nog een aanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming worden goedgekeurd door Provincie Brabant; die heeft vooralsnog alle aanvragen opgeschort, vanwege twijfels over de effecten van emissie arme stalsystemen en de schade daarvan aan de natuur en omgeving. Een boer in Heukelom moest vanwege die ontbrekende vergunning zijn bouw stilleggen (klik hier).

Dwangsom

Op 26 augustus 2022 heeft aanvrager de gemeente in gebreke gesteld voor niet tijdig beslissen op de ingediende aanvraag en heeft vervolgens op 23 december 2022 beroep ingesteld bij de rechtbank. Op 17 maart 2023 heeft de rechtbank de boer in het gelijk gesteld, en besloten dat de gemeente vóór 1 november 2023 een besluit bekend zou moeten maken, op last van een dwangsom van  €100,00 per dag. Gemeente Oisterwijk laat weten dat dit – vanwege de tijd die nog benodigd was voor inhoudelijke beoordeling en aanpassing van de stukken door de adviseur – niet gelukt is. Naast de proceskosten, moet de gemeente nu ook een dwangsom betalen.

Afgelopen jaar kwam het opvallend vaak voor dat Gemeente Oisterwijk van de rechter ongelijk kreeg (klik hier).