uitgelicht

Bestuur Waterhoef zeer teleurgesteld in Gemeente Oisterwijk


Het bestuur van de Stichting de Waterhoef, de draaiende kracht achter het wijkgebeuren in het wijkgebouw, stelt in een brief aan college (burgemeester en wethouders) en de gemeenteraad zwaar teleurgesteld te zijn. Kort samengevat heeft de stichting reeds vanaf mei 2022 geld voor zonnepanelen, maar ondervinden zij bij de gemeente – eigenaar van het gebouw – een trage afhandeling. Extra zuur is, dat de prijs die dit mogelijk maakt, een uiterste geldigheidsdatum heeft van 30 december aanstaande.

Opvallend is dat de briefschrijvers het hebben over ‘zwaar teleurgesteld’ en ‘in gebreke’, maar de gemeente de brief als ‘zorgen over zonnepanelen’ heeft gekenmerkt.

Onderstaande de ingezonden brief van Stichting de Waterhoef:

Geachte College en raad,

Wijkgebouw De Waterhoef

Wij schrijven u deze brief omdat wij, Bestuur Stichting de Waterhoef, zwaar teleurgesteld zijn in het functioneren van ons gemeentelijk apparaat. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, wij hebben als stichting, op 25-05-2022, van de Rabobank, een toezegging (check) ter waarde van € 7.500,= ontvangen, voor de aanschaf van zonnepanelen. In het kader “hulp bij verduurzaming gebouwen in de gemeente Oisterwijk”. Deze actie zijn wij gestart met voormelde resultaat op aangeven van uw medewerker begin februari 2022.

Meerdere gesprekken met de afgevaardigde van de gemeente volgden en tenslotte hebben wij als Stichtingsbestuur in januari 2023 onze handtekeningen gezet onder een overeenkomst met de gemeente m.b.t. het plaatsen van zonnepanelen. Wij als bestuur hebben toen nog de opmerking geplaatst dat ze er hopelijk voor de zomer zouden zijn… Helaas zijn ze er nog steeds niet. Onze secretaris dhr. Jan de Kort heeft talloze malen contact gehad met andere afdelingen en benaderd om tot het plaatsen van de zonnepanelen te komen. Tot overmaat van ramp heeft de Rabobank bericht dat de Cheque niet uitgekeerd wordt als er voor 30-12-2023 geen actie is.

Het kan toch niet zo zijn dat wij als wijkcentrum, zeer blij met deze prijs, nog blijer met de mensen die op ons stemden, deze prijs in rook op zien gaan omdat de gemeente in gebreke blijft? Wij schrijven inderdaad ‘in gebreke’, daar de gemeente Oisterwijk zich profileert een duurzame gemeente te willen zijn. Wij kunnen niets anders zeggen dan dat dit te betwijfelen valt, daar ons was toegezegd dat de zonnepanelen er deze zomer zouden liggen, mits het bedrijf tijd had. Het is nu toch al echt herfst / winter, en de zaak ligt nog steeds bij de gemeente.

Stichting de Waterhoef