Care Inn

Rechter stelt dat bouwstop voor varkensboer Heukelom vanwege illegale aanvang terecht is


De Omgevingsdienst Midden- en West Brabant heeft namens de Provincie Brabant een bouwstop opgelegd tegen de bouwwerkzaamheden van een varkensboer aan de Oisterwijksebaan 6 in Heukelom.

De huidige stallen aan de Oisterwijksebaan 6 in Heukelom (Bron: Google Maps)

Gemeente Oisterwijk heeft eerder wel een vergunning afgegeven voor de fysieke bouw van een nieuwe stal, maar Provincie Brabant heeft dat nog niet gedaan voor de Wet natuurbescherming. Vanwege de bouw en het beoogde gebruik als varkensfokkerij is dat volgens hen wel vereist. Die vergunningsaanvraag is al wel gedaan, maar nog niet verleend.

Omdat de bouw van de stal en het gebruik daarvan volgens de OMWB onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dienen beide vergunningen te zijn verstrekt, alvorens er gebouwd mag worden. Met een last onder dwangsom van 25.000 euro per geconstateerde overtreding, werd de bouw begin oktober stilgelegd. De OMWB geeft namens de provincie aan dat de vergunning nodig is vanwege de ligging van de stallen nabij een Natura 2000 gebied. Vanwege de mogelijke risico’s op schade voor de natuur, hebben de Co√∂peratie Mobilisation for the Environment U.A.¬† en de Vereniging Leefmilieu bij de provincie aangedrongen op handhaving.

De boer ging in beroep, omdat hij van mening is dat er na de bouw juist minder uitstoot is. De bestuursrechter heeft nu uitspraak gedaan over deze bouwstop. De rechter is van mening dat die terecht is. De boer moet wachten op zijn vergunning, alvorens hij verder mag bouwen.