Care Inn

Oisterwijk heeft 5 miljoen nodig voor renovatie Buitenbad Staalbergven


Het college stelt de raad voor om openluchtbad Staalbergven gedeeltelijk te renoveren. Dit betekent dat het recreatiebad en peuterbad vernieuwd worden en het ven beschikbaar blijft om in te zwemmen. ‘Staalbergven ligt midden in een natuurgebied. Daar willen we zorgvuldig mee om gaan. We zetten daarom in op een chloorarm bad, aldus het college. Bestaande gebouwen op het terrein worden vervangen. In het voorstel komt het wedstrijdbad te vervallen. De totale kosten voor renovatie zijn 5 miljoen euro. De raad neemt hierover een besluit in de vergadering van 14 december.

Een plaatje uit het verleden. De chloorbaden gingen dicht vanwege achterstallig onderhoud; het ven moest dicht vanwege personeelstekort.

Met de raad zijn meerdere scenario’s besproken. Daaruit kwam een lichte voorkeur naar voren om te renoveren met besparingen zoals het sluiten van één van de baden. Het college stelt voor om het wedstrijdbad te laten vervallen.

Wethouder Dion Dankers: ‘Het renoveren van de baden kost heel veel geld. Het liefst willen we Staalbergven renoveren zoals het nu is, maar dat is financieel niet haalbaar. Uit onderzoek blijkt dat het recreatiebad het meest gewaardeerd wordt. Dit bad trekt dan ook de meeste bezoekers. Door het wedstrijdbad te laten vervallen besparen we 1,85 miljoen euro. Een moeilijke keuze om te maken, maar we hopen met de renovatie Staalbergven wel weer nieuw leven in te blazen voor een duurzame toekomst.’ Eerder werd de renovatie op 3 miljoen geschat; later kwam daar een bedrag van 6,5 miljoen. Een buitenbad bij het binnenzwembad zou aanmerkelijk betaalbaarder zijn, en eenvoudiger voor de exploitatie, maar daarvoor is niet gekozen.

Tarieven naar hetzelfde niveau als regionale baden

De jaarlijkse kosten aan de baden, het nieuwe gebouw en de grond (zogenoemde kapitaallasten) worden volgens de gemeente met name gedekt uit de inkomsten uit abonnementenverkoop en losse entreebewijzen. ‘De tarieven hiervoor worden op een vergelijkbaar niveau gebracht als de tarieven van zwembaden in de regio. Daarnaast komen inkomsten uit de verhuur van de baden en accommodatie aan verenigingen.’ Wat de nieuwe (vermoedelijk hogere) tarieven worden is niet vermeld.

Geld voor uitwerking plannen

Na instemming van de raad moeten de plannen nog verder worden uitgewerkt. Hiervoor stelt de raad een bedrag van 250.000 euro beschikbaar. De uitgangspunten uit de ‘Quickscan revitalisatie openluchtbad Staalbergven’ zijn vertrekpunt bij de planuitwerking. Aan de raad wordt voorgesteld om in het voorjaar van 2024 bij de vaststelling van de Perspectiefnota 2025-2028 definitief groen licht te geven voor de renovatie. Het plan is om in 2025 te starten met de werkzaamheden. Wellicht is het mogelijk om met de aanpak van het bad al eerder te starten.

Op zijn vroegst zal het bad in dat geval er instemming komt en de bouw voorspoedig verloopt, in 2026 weer gezwommen kunnen worden in de buienbaden. Voor het seizoen van 2024 betekent dit dat – net als afgelopen jaar – alleen het ven open is. Dat laatste kan ook alleen als er voldoende personeel is, en dat bleek afgelopen jaar niet altijd het geval.

Klik en geef uw mening: Een half Staalbergven of een heel Den Donk