ondernemers

Renovatie openluchtbad Staalbergven kost geen 3 maar 6,5 miljoen euro


6,5 miljoen plus mogelijk nog enkele opties, zoals bijvoorbeeld waterspeeltoestellen, zoutelektrolyse en gebruik van warmtepompen en zonnepanelen. Dat is meer dan het dubbele van wat Gemeente Oisterwijk eerder aangaf. De nieuwe raming komt uit een rapport van Bremen Bouwadviseurs in opdracht van de gemeente.

Op basis van de ter beschikking gestelde informatie heeft de renovatie van het zwembad “Staalbergven” voornamelijk betrekking op de volgende onderdelen:
– De renovatie van de buitenbassins, te weten een peuterbad, een ondiepbad en een diepbad;
– Nieuwbouw machinekamer zowel bouwkundig als installatietechnisch;
– Nieuwbouw entree/kassa voorziening gecombineerd met omkleedvoorzieningen;
– Nieuwbouw horecavoorziening;
– Nieuwbouw sanitaire voorzieningen;
– Nieuwbouw verenigingsruimte inclusief opslagruimten en werkplaats voor de kanovereniging;
– Volledige nieuwe waterbehandelingsinstallaties (voorkeur chloorvrij), terreinleidingen, overloopvoorzieningen en dergelijke;
– Nieuwe warmte opwekkingsinstallatie voor gebouwverwarming en boilerinstallaties (full electric);
– De buitenbaden worden in de nieuwe situatie niet meer verwarmd;
– Sloopwerkzaamheden waaronder de oude machinekamer en de hierin opgestelde installatietechniek, entreegebouwen alsmede het bestaande horecagebouw en sanitaire voorzieningen.

Voor het zwemwater, dat aan specifieke eisen moet voldoen, zijn meerdere mogelijkheden onderzocht, te weten:
1) Gebruik natuurwater uit het ven;
2) Natuurlijke filtering middels water door beplanting stroomt (biotoop);
3) ClearPool concept, waarbij water met UV lampen wordt gereinigd;
4) Traditionele conditionering (Chloor arm) in combinatie met UV filtering.

Alsnog chloor!

De gebouwen en zwembaden die gerenoveerd moeten worden (Bron: Gemeente Oisterwijk).

Hoewel Natuurmonumenten heeft aangegeven geen chloorgebruik te willen toestaan, en dat als zodanig ook is vastgelegd in het nieuwe contract, is dat wel wat het advies. Vanwege Nederlandse wetgeving zou chloor noodzakelijk zijn, tenzij men ontheffing krijgt. ‘Als Natuurmonumenten volhardend blijft in haar standpunt in deze, kan niet ander geconcludeerd worden dat voor de toekomst van zwembad Staalbergven alleen nog het ven gebruikt kan worden voor recreatief zwemmen in de buitenlucht binnen de gemeente Oisterwijk. De huidige chloorbaden en bijbehorende opstallen dienen dan conform huurovereenkomst volledig gesaneerd te worden.’ Zo stellen de onderzoekers. Het is volgens hen dus Chloor, of niets.

Zout is ook chloor!
Er zijn mogelijkheden volgens de onderzoekers om dit veilig te doen, en ook met beperkte hoeveelheid chloor, als dat bijvoorbeeld wordt aangevuld met UV lampen. Veiligheid ter voorkoming van chloorlekken kan gerealiseerd worden met speciale opvangbakken, veilige leidingen en een RVS zwembak in bak systeem. Een misverstand zou zijn dat zoutelektrolyse werkt zonder gebruik van chloor; volgens de onderzoekers wordt het zout omgezet in chloor, en komt daarmee alsnog chloor in het water. Eventueel alternatief is gebruik van water uit het ven, maar Natuurmonumenten zou daar geen voorstander van zijn.

Tot slot moeten ook alle gebouwen worden gerenoveerd; denk aan entree, technische ruimten, horeca en meer. Mogelijk dat er ook asbest aanwezig is, dat moet worden verwijderd. Het terrein moet heringericht worden, inclusief alle leidingen, bestrating, grondwerk, omheining, fietsenstalling et cetera.

De kosten voor dit alles worden geschat op bijna 6,5 miljoen euro. Dat is het dubbele van wat Gemeente Oisterwijk eerder in voorstellen aangaf. De vraag die aan de gemeenteraad gesteld moet worden, is of deze dat geld hiervoor heeft, en voor over heeft. Immers kan de gemeente dat geld dan niet aan andere zaken besteden.