uitpunt

Overlast asielzoekers in Oisterwijk sterk afgenomen


In tegenstelling tot de landelijke cijfers, en zeker ten opzichte van voorgaande jaren, is de geregistreerde overlast van asielzoekers in Oisterwijk sterk afgenomen. De jaren van wekelijkse incidenten is duidelijk voorbij.

De aansporing door inwoners en de gemeenteraad, de samenwerking tussen burgemeester, de ambtelijke organisatie, COA en hun medewerkers, politie, justitie en zeker ook hulp van welzijnsorganisaties en vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat er minder incidenten en daarmee ook minder overlast is. Het was jarenlang een relatief kleine groep alleenstaande jongeren (niet uitsluitend minderjarig) die herhaaldelijk voor kleine criminaliteit zorgde. Na aanpassing van beleid en betere begeleiding is die overlast overduidelijk afgenomen. Dit blijkt uit de cijfers die wij hebben opgevraagd, van COA en Politie.

Landelijk
Landelijk laat de registratie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) een heel ander beeld zien. Met een toename van het aantal asielzoekers dat ons land heeft opgezocht voor hulp (24.740 asielaanvragen in 2021 – 35.540 asielaanvragen in 2022) is ook het aantal incidenten dat door personeel op de AZC locaties gemeld is toegenomen (totaal 16.185 per jaar in 2021 – totaal 23.713 in 2022). Deels gaat dit over kleinere zaken als het negeren van huisregels; deels betreft dit agressie tegen anderen (5289 agressiemeldingen in 2021 – 8202 agressiemeldingen 2022).

Lokaal
Lokaal in Oisterwijk is het aantal meldingen juist afgenomen. Dit ondanks dat de bezetting van de locatie in totaal aantal gelijk is gebleven (419), en de minderjarigen – waarvan eerder de meeste overlast werd ervaren – iets is toegenomen (50 in 2021 – 59 in 2022).

Nog steeds komen de meeste meldingen van minderjarigen. Het betreft hier de meldingen van de opvanglocatie, waar inwoners over het algemeen niets van merken. In 2021 waren er bij de minderjarigen 223 meldingen van huisregelovertreding, 9 suïcidedreigingen, 22 meldingen van zelfdestructief gedrag en 117 diverse vormen van agressie. In 2022 waren dat – met respectievelijk 182, 5, 19 en 78 – minder meldingen die geregistreerd zijn door het COA. 371 totaal in 2021 en 284 totaal in 2022. Bijna 25% minder meldingen, ondanks de ongeveer 20% hogere bezetting.

Bij de meerderjarigen is het aantal meldingen nagenoeg gelijk gebleven. In 2021 waren er bij de meerderjarigen 49 meldingen van huisregelovertreding, 3 suïcidedreigingen, 1 melding van zelfdestructief gedrag en 10 diverse vormen van agressie. In 2022 waren dat met respectievelijk 36, 4, 0 en 25 meldingen. 63 totaal in 2021 en 65 totaal in 2022.

Politie

Politie op AZC Oisterwijk voor een vechtpartij op 10 oktober 2022; deze komt niet in het overzicht van politie voor; de inzet bleek achteraf niet nodig (Foto: Toby de Kort).

Ook bij de politie is het aantal registraties duidelijk afgenomen. Van een aantal jaar terug toen een aantal volle pagina’s de lijst vulde, naar nu nog een klein rijtje van 9 registraties in 2021 en 6 registraties in 2022. Dit zijn meldingen waar inwoners wel iets van merken. Dat kan zijn omdat de politie met spoed naar het AZC gaat, of omdat de pleeglocatie bij inwoners of winkeliers in Oisterwijk plaats vindt.

Opgemerkt moet worden dat – toen en nu – het registratiesysteem van de politie niet is ingericht op het bijhouden van cijfers voor incidenten waar specifieke doelgroepen bij betrokken zijn. Incidenten op de AZC locatie en ook incidenten buiten de locatie worden niet altijd als zodanig vastgelegd, politie inzet blijkt soms niet nodig (zie foto) of het adres van de verdachte is onbekend of niet juist geregistreerd. In alle jaren dat dit onderwerp aan bod komt, missen er meldingen in het politieoverzicht, die wel bij onze redactie bekend zijn; het laatste jaar is dit aantal te verwaarlozen. Daarom kan gesteld worden dat ook dit aantal incidenten sterk is afgenomen.

Indruk
Tot slot zijn niet alleen de door het COA en Politie opgeven cijfers van belang, maar zeker ook de ervaringen van zowel de inwoners in onze gemeente, alsmede de registratie en berichtgeving die onze redactie door het jaar heen verzorgt. Zowel van inwoners als in onze registratie komen nauwelijks nog meldingen voor van incidenten. Waren die er voorgaande jaren wekelijks, en soms zelfs meer per week; nu is dat aantal te verwaarlozen.

Vermoedelijk komt dit door een betere begeleiding en verandering van de bezetting op het AZC; op verzoek van de Oisterwijkse gemeenteraad is met het COA afgesproken dat er alleen nog kansrijke vluchtelingen worden opgevangen (met grote kans op of reeds in bezit van verblijfsvergunning) en dat overlastgevers eerder overgeplaatst worden naar een ander AZC.

Klik en lees hier meer berichten over het AZC