uitpunt

Gemeente kan Moergestelse beschermde tulpenboom alsnog niet laten kappen


Het college van burgemeester en wethouders heeft hun eigen besluit teruggetrokken; de boom blijft staan.

 

De vooralsnog beschermde boom bij een nieuwbouwproject in Moergestel (Bron: B-team).

De boom die op de lijst met beschermde bomen staat, zou weg moeten voor de aanleg van een oprit. Eerder werd beloofd dat de boom zou blijven staan, waarna het bouwplan werd goedgekeurd. Achteraf bleek dat de boom precies daar stond, waar de projectontwikkelaar de inrit van het perceel zou willen aanleggen. Het zou niet anders kunnen, zo was het uitgangspunt. Nu blijkt dat het wel anders kan, mits er een stukje grond van een van de kopers wordt gebruikt voor die inrit. Dat perceel zal daarmee kleiner worden. (zie kaart onder)

Gemeente Oisterwijk had de vergunning goedgekeurd, maar heeft dit besluit weer ingetrokken. Na het aanhoren van alle bezwaren, de uitspraak van de voorzieningenrechter, het advies van de bezwaarcommissie en onderzoek door de gemeentelijke jurist, komt het college tot de conclusie dat de boom moet blijven. Het enkele nut van een kleinere tuin voor een van de bewoners, weegt niet zo zwaar dat sprake is van het vereiste ‘zwaarwegend algemeen maatschappelijk belang’. Ook is er geen gevaar.

Om het besluit en mogelijke alternatieven te bespreken, heeft de gemeente een gesprek in de agenda staan op 14 september met eigenaar en bezwaarmakers. Nadat het college vervolgens haar afweging heeft omgezet in een formeel besluit, kan het nog wel zo zijn dat de eigenaar in beroep gaat, en mogelijk de weg naar de rechter opzoekt.

Kaart met de perceelverdeling zoals die is beoogd. Midden onder de boom met daaroverheen getekend de oprit. Die oprit zal nu verlegd moeten worden. (Bron: Kadatsrtalekaart.com)