ondernemers

Boete en weer geheimen bij Gemeente Oisterwijk (soap)


30 mei was de uitspraak, 3 juni de schriftelijke bevestiging, en vanaf die dag had gemeente twee weken de tijd. Die datum is verstreken, een besluit is niet genomen, of is voor onze redactie geheim gehouden.

Een voorbeeld van plaatsing van laadpalen (niet gezegd dat het deze specifieke situatie is).

Een inwoner van Moergestel had bezwaar gemaakt tegen de komst van laadpalen aan het Huysackerpad in Moergestel. De uitspraak op dat bezwaar liet op zich wachten, lang, langer. Daarop besloot de inwoner naar de rechter te gaan, en kreeg gelijk. Gemeente had veel eerder kunnen en moeten reageren. De rechter: ‘draagt het college op binnen twee weken na de dag van verzending van deze uitspraak alsnog een besluit op bezwaar bekend te maken;  bepaalt dat het college aan eisers een dwangsom van € 100,- moet betalen voor elke dag waarmee hij de hiervoor genoemde termijn overschrijdt, met een maximum van € 15.000,- …’

Op 6 juni heeft onze redactie aan de gemeente gevraagd om, zodra dat besluit genomen zou worden, daarvan een kopie te mogen ontvangen. Ook is gevraagd, mocht dit besluit later genomen worden dan de door de rechter afgedwongen twee weken, uitleg te geven waarom. De woordvoerder vroeg daarop om opheldering, en heeft die van ons nog dezelfde dag ontvangen. Daarna radiostilte; ook op herhaalde herinnering geen enkele reactie.

De termijn die de rechter heeft gegeven is voorbij; mocht dat besluit niet genomen zijn kost dat dagelijks 100 euro; of en zo ja welk besluit het college (burgemeester en wethouders) heeft genomen is blijkbaar geheim.

Lees ook: Weer verliest Gemeente Oisterwijk een rechtszaak (soap)

Update: Door het college is na publicatie van bovenstaande bekend gemaakt dat er een besluit is genomen. Bezwaarmakers zijn door het college in gelijk gesteld. We wachten nog op een inhoudelijk verslag van dit besluit om ook in detail hierover te kunnen publiceren.