Care Inn

Landelijke aanpak spoortrillingen ook in Oisterwijk


Staatssecretaris Heijnen heeft een pakket van aanpak aangekondigd voor de reeds jaren aanwezige overlast van trillingen, veroorzaakt door het spoor.

Protest in Oisterwijk tegen trillingen van het spoor.

Anders dan de algemene regel dat niemand aan een ander onrechtmatig hinder mag veroorzaken, zijn er geen normen voor trillingen, zoals die er bijvoorbeeld wel zijn voor geluid. Daar wil de staatssecretaris verandering in brengen middels een landelijke aanpak.

Vanwege toename aan treinverkeer, veroorzaakt door werkzaamheden aan de Betuweroute, worden komende jaren al aanpassingen verwacht aan locaties waar nu al overlast is, met daarbij ook Oisterwijk. In onze gemeente wil men de overwegen trillingsarmer maken.

Afgelopen jaren zijn er meerdere tests, metingen en proefopstellingen geweest om de trillingen in Oisterwijk te verminderen. Dit heeft niet voor gewenst resultaat opgeleverd. Opvallend is dat laatste jaren veel gekeken is naar de rails en fundatie daarvan, alsmede mogelijke aanpassingen aan overwegen. De ‘onronde wielen’ in combinatie met beperkte vering van bepaalde treintypen komen niet aan bod; ondanks dat dit in het begin als basisoorzaak werd gezien.

Eerder dit jaar heeft Gemeente Oisterwijk een actief beleid toegezegd richting de landelijke overheid

Lees hier de volledige brief, alsmede de bijlagen