Care Inn

Training voor vrouwen voor wie de Nederlandse taal nog moeilijk is


De EVA training gaat van start in Oisterwijk. Dit nieuwe taalproject richt zich op vrouwen voor wie de Nederlandse taal nog moeilijk is, maar wel willen werken aan hun toekomst. In een kleine groep, gelijkgestemde vrouwen, gaan zijn voor een aantal maanden samen werken aan hun toekomst onder begeleiding van een professional en twee bevlogen vrijwilligers.

Doelgroep

Eva training, voor vrouwen voor wie de Nederlandse taal nog moeilijk is.

De training is opgezet door het Taalhuis in Oisterwijk. Rosa Eversteijn, Taalhuiscoördinator, vertelt: “Tijdens spreekuren merkte ik steeds vaker dat ik vrouwen sprak die graag stappen willen zetten naar een opleiding of baan, maar voor wie taal nog moeilijk is. Als je nog onzeker bent over de Nederlandse taal, is het moeilijk om bijvoorbeeld een sollicitatiebrief te schrijven. Maar dat betekent niet, dat je geen ambities hebt. Veel vrouwen durven daarom die stap niet te zetten. Daarnaast merkte ik dat veel vrouwen dromen om een opleiding te volgen in Nederland, maar niet de juiste wegen weten te bewandelen. Tijdens het Eva project gaat een kleine groep vrouwen samenwerken aan hun toekomst. Zo worden zij zekerder over zichzelf en gaan door middel van kleine stappen werken aan hun toekomst.”

Methode
Dit project wordt al jaren succesvol uitgevoerd in Tilburg. Rosa vertelt: “We werken veel samen met taalhuizen in de regio. Ik hoorde van een collega over dit project en zo kwam ik op het idee om dit ook in Oisterwijk uit te gaan voeren”. Tijdens het Eva project wordt er gewerkt met de ‘In je kracht’ methode van Stichting lezen en schrijven. Er komen allerlei dingen naar voren zoals: Wat vind je leuk? Waar liggen jouw interesses? Wat zijn jouw sterke punten en wat kun je goed? Zo gaan vrouwen bijvoorbeeld een moodboard maken over hun toekomst en moeten ze dit presenteren aan de groep. Ook moeten ze veel samenwerken, door bijvoorbeeld samen passende vacatures te zoeken op internet.

Aanmelding en deelname
De groep start op donderochtend 16 maart 2023 in Oisterwijk. De training vindt iedere donderdagochtend plaatst, maar niet in de schoolvakanties en op vrije dagen. De training is gratis, maar er worden wel eisen gesteld, zoals aanwezigheid. Ben jij of ken een vrouw die deel wil nemen aan deze groep? Neem dan z.s.m. contact op met Rosa Eversteijn via: rosaeversteijn@contourdetwern.nl of bel of Whats app met: 06-83614509. Ook kun je binnenlopen voor vragen tijdens het wekelijks, gratis spreekuur op dinsdagmorgen tussen 9:00 en 12:00 uur in de Tiliander in Oisterwijk.