Care Inn

Oisterwijk Nieuws op zoek naar vernieuwing


Afgelopen week zijn we tijdens een vierdaagse studiereis op zoek gegaan naar voor ons bruikbare innovaties. Niet met de verwachting morgen direct alles om te gooien, maar wel om inspiratie op te doen die als basis kan dienen voor mogelijk nuttige en toekomstbestendige vernieuwingen.

 

Een kijkje in de keuken bij VRT, de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (Foto: Joris van der Pijll)

Deze Innovatietour maakt onderdeel uit van het vernieuwingstraject, dat we momenteel doorlopen onder begeleiding van een coach van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ). Het fonds stimuleert de kwaliteit, diversiteit en onafhankelijkheid van de journalistiek in opdracht van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Sinds kort worden kleinere lokale media en daarbij ook websites meegenomen in de doelgroep. Men ziet het belang in om ook lokaal nieuws en de kleinere media te ondersteunen. Met het vernieuwingstraject dat ons is gegund (klik) wil het fonds kennisoverdracht mogelijk maken en innovatie stimuleren. De organisatie van deze Innovatietour is daarin wat ons betreft zeer goed geslaagd!

Studiereis

Tijdens de vierdaagse studiereis werden presentaties gegeven door medewerkers van mediabedrijven die betrokken zijn bij het bedenken, onderzoeken, testen en invoeren van vernieuwingen. De mediabedrijven die hun kennis met de deelnemers hebben gedeeld zijn: De Volkskrant, Nu.nl, Gazet van Antwerpen, Mediahuis België, VRT België, Bruzz Brussel, General Anzeiger Bonn en de Deutsche Welle. Ook werd tijdens de reis in de bus en in de avonduren veel kennis en ervaring gedeeld tussen de deelnemers onderling; allen kleinere lokale en regionale media die actief zijn op internet, TV en  krant. Ze hebben allen behoefte aan mogelijkheden hun diensten te verbeteren.

Hoe een fusie van meerdere media – met behulp van subsidie van de overheid – zorgt voor een sterk merk!

Indrukken

Het was een goed georganiseerde reis met een vol programma. Terugkijkend hebben we uit de presentaties en gesprekken met collega’s veel indrukken opgedaan die kansen bieden en inspiratie geven tot mogelijke vernieuwingen. Zo kwamen er diverse vormen voorbij van verbeterde contacten met het publiek en de mogelijkheden van samenwerking tussen media onderling; het gaat bij innovatie zo blijkt niet alleen om technische ontwikkelingen! Uiteraard zijn er die ook; moderne hulpmiddelen en automatiseringsmogelijkheden voor tekst, beeld en geluid middels artificiële intelligentie (AI). Bijvoorbeeld hoe AI (ofwel kunstmatige intelligentie) kan bijdragen aan beter begrijpelijke teksten, of bijvoorbeeld kan helpen bij het vormgeven van beelden of het omzetten van tekst in spraak. Er was veel aandacht voor de diverse vormen van (gebruik van) social media, en opvallend genoeg blijkt er ook steeds meer behoefte aan een goede nieuwsbrief per mail.

Vertaalslag

Het was mooi om te zien dat een aantal grotere media de afgelopen jaren werkwijzen hebben ingevoerd die wij lokaal vanaf het begin gewend zijn te doen. Tegelijk zijn er inzichten, mogelijkheden en toepassingen onder onze aandacht gekomen waar wij in de toekomst gebruik van kunnen maken. Uiteraard zullen we hierbij een vertaalslag moeten maken naar een andere schaalgrootte; lokaal werken in een relatief kleine gemeente zoals die van Oisterwijk, blijft toch iets anders dan in 32 talen de volledige wereldse bevolking bedienen (DW.com). Het voordeel van dergelijke grote organisaties is wel, dat zij mensen en budget hebben om nieuwe technieken te ontwikkelen en te testen. Vast en zeker ontwikkelingen waar wij – nu of in de toekomst – gebruik van kunnen maken.

Sommige ervaringen zullen komende maanden tot uitdrukking komen in kleine – waarschijnlijk minder opvallende – wijzigingen. Andere onderwerpen worden besproken en onderzocht, en daarna zover mogelijk meegenomen in aanpassingen die volgen uit het vernieuwingstraject.

Help mee!

Tot slot: Mocht u een mogelijke voor ons nieuwe toepassing tegenkomen, een vernieuwing kennen waarvan u denkt dat die van nut kan zijn, of ons willen helpen met bijvoorbeeld onderzoeken of testen van vernieuwingen? Laat het weten via mail@oisterwijknieuws.nl

 Lees meer over mogelijke vernieuwingen