Krekul

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek kent vernieuwingstraject toe aan Oisterwijk Nieuws


Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) heeft aan Oisterwijk Nieuws een vernieuwingstraject toegekend. Het project omvat onder andere een coachingstraject en een subsidie voor onderzoek en aanpak van mogelijke innovatieve vernieuwingen.

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) stimuleert de kwaliteit, diversiteit en onafhankelijkheid van de journalistiek. Deze organisatie doet dat in opdracht van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Tot voorkort werden overheidssubsidies met name toegekend aan omvangrijke onderzoeksprojecten en de regionale omroepen op radio en TV. Sinds kort worden ook kleinere lokale media en daarbij ook websites meegenomen in de doelgroep. Men ziet het belang in om ook lokaal nieuws en de kleinere media te ondersteunen; zo ook voor deze onafhankelijke Hyper Local.

Het vernieuwingstraject van het SVDJ is bedoeld voor lokale journalistieke organisaties. De subsidieregeling is opgesteld met de wens van de regering om in de huidige kabinetsperiode innovatie en vernieuwing binnen de lokale journalistiek en onderzoeksjournalistiek te stimuleren en te versterken. Met deze regeling wil het fonds kennisoverdracht mogelijk maken en innovatie stimuleren. Oisterwijk Nieuws voldoet volgens het fonds aan de voor deze subsidieregeling gestelde criteria.

Met aankomend voorjaar het 15-jarige bestaan van de website Oisterwijknieuws.nl, en het in die periode duidelijk veranderde medialandschap, is het goed om samen met een professional de huidige en mogelijk toekomstige werking onder de loep te nemen. Aan Oisterwijk Nieuws is hiertoe begeleiding van een coach, diverse workshops, een innovatieroute, alsmede een geldbedrag voor eventuele voorzieningen toegekend. Met diverse uitdagingen die komen kijken bij een dergelijke onafhankelijke nieuwssite, in een voor media relatief kleinere gemeente, verwacht het fonds dat dit project het stimuleren van vernieuwing binnen de lokale journalistiek ten goede zal komen. Het onderzoek naar de manier waarop maakt onderdeel uit van het project.

Een mooie uitdaging voor het nieuwe jaar!

Doe mee!

Ziet u kansen en zou u willen meedenken over en/of meewerken aan de toekomst van dit lokaal onafhankelijk nieuwsmedium? Mail naar mail@oisterwijknieuws.nl

Wij wensen u alvast een mooie jaarwisseling en een goed 2023!