Care Inn

Partij PGB Oisterwijk wil miljoenen terug van gesneuvelde ombouwplannen N65 Haaren


Uit vragen die partij PGB heeft gesteld aan het college (Burgemeester en wethouders) van Oisterwijk kan worden opgemaakt dat deze partij de ombouw van de N65 wil stopzetten, en het eerder beschikbaar gestelde budget wenst terug te ontvangen.

Op de N65 zijn regelmatig ongevallen te betreuren (Foto ter illustratie: Toby de Kort).

De ondertussen opgeheven Gemeente Haaren heeft destijds samen met Vught, de provincie en het rijk plannen gemaakt voor de ombouw van de N65 tussen Haaren en Den Bosch. Er zouden ongelijkvloerse kruisingen komen, en de weg werd zo was het plan veiliger gemaakt met een betere doorstroom. ‘Op woensdag 21 december 2022 heeft de Raad van State de plannen voor reconstructie N65 tussen Haaren en Vught op meerdere gronden vernietigd. De gemeente Vught heeft aangegeven de uitspraak nader te bestuderen, maar realiseert zich ook dat uitvoering van de plannen nu verre van realistisch is,’ zo schetst de partij de huidige situatie.

De partij vraagt het college van Oisterwijk of ‘uitvoering van de plannen nog wel realistisch is’, of het College ‘bereid is zich in te zetten voor stopzetting van deze plannen voor aanpassing van de N65’ en ‘deze zich wil inzetten voor terugbetaling van de bijna 6 miljoen euro, die de gemeente Haaren eerder beschikbaar heeft gesteld?’ Bij dat laatste bedrag, zo stelt de partij, dient rekening gehouden te worden met reeds gemaakte kosten.

Met het stellen van deze vragen, is overigens niet gezegd dat de ombouw in geheel niet doorgaat; evenmin of in een eventueel nieuw plan niet ook het andere deel van de N65 bij Oisterwijk/ Udenhout meegenomen gaat worden. Immers, mocht het eerder door de voormalige gemeente Haaren goedgekeurde plan inderdaad niet doorgaan, dan zal de gemeenteraad van Oisterwijk over een eventueel vervolg een besluit moeten nemen.