uitpunt

Reconstructie N65 bij Haaren vernietigd


Het plan voor de reconstructie van de N65 vanaf Haaren tot en met Vught is door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd.

De N65 moet na de reconstructie veiliger worden (Foto ter illustratie: Toby de Kort).

Het plan is om de N65 tussen Tilburg en Den Bosch, het wegdeel vanaf Haaren tot en met Vught, aan te pakken. Er komen ongelijkvloerse kruisingen, een ventweg en nog een aantal meer aanpassingen. De voormalige Gemeente Haaren heeft dit samen met Gemeente Vught opgepakt.

Bezwaarmakers zien negatieve gevolgen voor hun bedrijf, landschap en natuur zou schade ondervinden en/of de leefomgeving zou worden aangetast. Een deel van de bezwaren is volgens de nieuwe uitspraak ongegrond; een deel zal met nader onderzoek moeten worden aangevuld. Dit laatste betreft het stikstof probleem. Het huidige onderzoek laat onvoldoende zien of de schade aan Natura 2000 gebieden de Loonse en Drunense Duinen en de Leemkuilen beperkt blijft.

In mindere mate is er in de uitspraak ook de verplichting groen dat gekapt wordt te compenseren, verkeersbelasting en trillingshinder in Vught en moet onderzoek gedaan worden naar de bedrijfseconomische gevolgen van een langs de N65 gevestigd tankstation.