uitgelicht

Wethouder Eric Logister hoeft niet te verhuizen naar Oisterwijk


Net als de burgemeester, hoort een wethouder wettelijk in de gemeente te wonen waar hij of zij werkt. In Oisterwijk doen ze daar niet aan.

Wethouder Eric Logister achter zijn bureau in het gemeentekantoor van Oisterwijk (Bron: Twitter Eric Logister).

Komende raadsvergadering neemt de gemeenteraad van Oisterwijk een besluit over het buiten de gemeente mogen wonen van wethouder Eric Logister (D66). Het betreft een zogenaamd ‘hamerstuk’; in principe gaat de agendacommissie er vanuit dat dit voor akkoord zal worden ‘afgetikt’. Hoewel raadsleden dat nog kunnen aanpassen, om er met elkaar over te debatteren, gebeurt dat meestal niet. In dit geval ook niet; uit navraag blijkt dat hier een afspraak voor onbepaalde tijd onder ligt; het raadsbesluit is slechts ‘een formaliteit’.

Wethouder Eric Logister woont in Chaam. In tegenstelling tot het woonadres van burgemeester Hans Janssen, die vanwege de zeer korte afstand ontheffing heeft gekregen voor het wonen in de gemeente Oisterwijk, is de afstand van het woonadres van Logister een stuk verder. De gemeentewet stelt dat raadsleden, een burgemeester en  de wethouders in de gemeente moeten wonen waar zij werken. Niet direct vanwege die reisafstand, maar vooral vanwege de binding, de kennis van en de betrokkenheid met de lokale samenleving.

De gemeenteraad kan daar in bijzondere gevallen een uitzondering op maken en voor maximaal een jaar ontheffing verlenen. Meestal is dat het geval als een wethouder voor een korte periode wordt aangesteld, of om een wethouder gelegenheid te geven een huis te zoeken en te verhuizen. Voor een verlenging na een jaar stelt de gemeentewet: ‘De ontheffing kan in bijzondere gevallen, telkens met een periode van maximaal een jaar, worden verlengd.’ Logister is aankomende januari twee jaar in dienst; het betreft hier een ontheffing voor het aankomende derde jaar. De vraag is wat voor wethouder Logister het ‘bijzondere geval’ is dat hij niet hoeft te verhuizen, want een argumentatie geeft het voorliggende raadsbesluit niet.

In het geval van wethouder Logister is de argumentatie van dit ‘bijzondere geval’ volgens een woordvoerder van Gemeente Oisterwijk: ‘Voorafgaand aan de benoeming van wethouder Logister was duidelijk dat er sprake was van een benoeming van een ‘wethouder van buiten’ die woonachtig zou blijven in zijn gemeente.’ Het is bij zijn benoeming zo afgesproken; een ander argument geeft de gemeente niet. Toen D66 zijn benoeming heeft voorgesteld, is die afspraak zo blijkt niet gemaakt voor de het eerste jaar (om de wethouder bijvoorbeeld tijd te gunnen een huis te zoeken en te verhuizen), maar voor de gehele periode met het doel dat hij kan blijven wonen waar hij woont. Omdat de gemeentewet echter voorschrijft dat een ontheffing voor maximaal een jaar geldig is, dient de raad daar jaarlijks over te beslissen.