Care Inn

Informatie avond woningbouw De Leye Beekdalpark Oisterwijk


Op maandag 14 november om 19.30 uur organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over de herontwikkeling van het Beekdal Park, de plek van het voormalig zwembad De Leye en omliggend gebied.

Voormalig zwembad De Leye (Bron: Gemeente Oisterwijk).

Tijdens een informatieavond op 2 juni 2021 werden omwonenden en belangstellenden al over de herontwikkeling gesproken. De gemeenteraad heeft op 12 juli 2021 en 12 mei 2022 uitgangspunten benoemd voor een ontwikkelscenario. De afgelopen periode zijn de plannen voor het Beekdal Park uitgewerkt in een ontwikkelscenario voor de locatie. Het doel van de avond is om u te informeren. Tijdens de bijeenkomst licht de gemeente het project Beekdal Park aan u toe. Ze beschrijven de stappen die zijn gezet om te komen tot een ontwikkelscenario. Ook presenteren ze de stedenbouwkundige visie. Daarna is er de mogelijkheid om tekeningen te bekijken en vragen te stellen. Het is deze avond niet mogelijk om u in te schrijven voor toekomstige woningen. Ook is het nog te vroeg om in detail over de uitwerking van het plan te praten. De gemeenteraad moet eerst nog besluiten over het ontwikkelscenario.

Aanmelden
Om een inschatting te maken van het aantal personen verzoeken we u om u aan te melden voor de bijeenkomst. Dat kan door een mail te sturen naar ruimte@oisterwijk.nl , graag uiterlijk 10 november.

Besluitvorming
Ook de gemeenteraad buigt zich de komende tijd over de herontwikkeling van het Beekdal Park. Op 15 december is er een raadsvergadering. De raad besluit dan over het ontwikkelscenario. Op 1 december is het raadsplein. Hier kunt u met de raad van gedachten wisselen over het ontwikkelscenario door in te spreken. U hoeft zich hier niet voor aan te melden.