ondernemers

Belasting moet omlaag en meer sociale hulp voor Oisterwijkers


Partij PRO is van mening dat de miljoenen overschotten terug moeten naar de inwoners, middels belastingverlaging en sociale steun.

Bijeen in de raadszaal, gezien vanaf een collegestoel (Bron: Eric Logister – Twitter).

‘Op dit moment klotst het geld bij de gemeente tegen de kanten. Door allerlei herberekeningen bij de landelijke overheid hebben wij als gemeente recht op veel meer geld en daardoor hebben we grote overschotten.’ PRO denkt dat dat geld gewoon terug moet naar de inwoners. Enerzijds door de belastingen minder te verhogen dan het college wil, en anderzijds door meer inwoners toegang te geven tot speciale steun.

‘Afgelopen week heeft de gemeenteraad besloten om 2,5 miljoen Euro in aparte potjes te stoppen. Die potjes hebben prima bestemmingen: woningbouw versnellen, wachtlijsten verminderen en verzachten van de gevolgen van de verschillende crises. Hartstikke mooi nieuws. En in 2023 houden we nog eens 2,2 miljoen Euro extra over. Dan vinden wij het raar dat wij als gemeente de belastingen voor onze inwoners gaan verhogen met 4,8%. Dat is meer dan de 3,4% loonstijging die onze inwoners volgens het CPB krijgen. Daarom mogen de belastingen voor onze inwoners niet meer stijgen dan hun lonen, dus maximaal 3,4%.’

Oisterwijk kent veel inwoners die het lastig hebben om rond te komen. Voor die inwoners is er speciale steun met allerlei regelingen en subsidies. ‘Nu geldt de grens om mee te kunnen doen van 120% van de bijstand: verdien je meer, dan heb je pech. PRO wil dat meer mensen van die speciale steun gebruik kunnen maken. Daarom mag die grens van ons omhoog naar 150%. Dan komen er veel meer Oisterwijkers, Moergestelnaren, Haarenaren en Heukelommers voor speciale steun in aanmerking.’

Donderdag vergaderen we in de gemeenteraad over de begroting van 2023. Dan wil PRO vastleggen dat het geld op deze manier bij onze inwoners terecht komt.