Care Inn

Gemeente in hoger beroep voor miljoenenjacht Enexis


Gemeente Oisterwijk is nog steeds op ‘miljoenenjacht’ bij energieleverancier Enexis. Geld dat volgens Gemeente Oisterwijk betaalt zou moeten worden door de energieleverancier, maar waarvan de rechtbank heeft besloten dat dit onrechtmatig is.

Enexis zorgt voor het netwerk voor energieleveranciers (Foto: Rick Denissen)

Bekend was al dat drie rechters samen van mening zijn dat het bewuste contract uit 1928 tussen Gemeente Oisterwijk en (de voorganger van) Enexis nog steeds geldig is. In dat contract zijn afspraken gemaakt over het mogen leggen van kabels in gemeentegrond. Kort samengevat heeft het tot gevolg dat Enexis de vele door de gemeente in rekening gebrachte miljoenen over de afgelopen vijf jaar niet hoeft te betalen. Het zijn volgens de rechter precariorechten – een vergoeding voor gebruik van gemeentegrond – die onrechtmatig zijn opgelegd.

Gemeente Oisterwijk zou het contract uit 1928 nooit hebben opgezegd, en de afspraken gingen bij de diverse fusies over van het ene naar het opvolgende energiebedrijf; de rechter heeft dat begin dit jaar bevestigd. De afgelopen jaren in de begroting vermelde miljoenen komen niet binnen. Had Gemeente Oisterwijk de overeenkomst eerder opgezegd, dan was er mogelijk nog een deel te heffen.

Eerder dit jaar was nog niet bekend of de gemeente een hoger beroep zou doorzetten. Deze week liet de woordvoerder van het college (Burgemeester en wethouders) weten: ‘Er is inmiddels hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof. Echter zolang de zaak onder de rechter is kan er inhoudelijk niet verder op deze zaak worden ingegaan. Het is ook niet bekend wanneer deze zaak wordt behandeld. Het is vooralsnog wachten op het Gerechtshof.’