carnaval 2023

Gemeente Oisterwijk kan leerlingenvervoer niet meer waarborgen


‘De taxi voor mijn dochter komt gewoon niet opdagen, en daar wordt óók niet over gecommuniceerd.’ aldus een vader van een leerling in het speciaal onderwijs. Het leerlingenvervoer is volgens de ouders een drama.

Vervoer voor mensen die niet zelfstandig kunnen reizen (Bron: Regiovervoermiddenbrabant.nl)

Zomaar, zonder bericht, staat je kind te wachten voor de dagelijkse rit naar school, maar het regiovervoer is er niet. Dan is de keuze ofwel zelf vervoer regelen als dat überhaupt mogelijk is, ofwel het kind van school thuis houden. Beide geen opties waarvoor dit schoolvervoer in het leven is geroepen. Het heeft volgens ouders ook een flinke impact op het kind. Een excuus van de gemeente op deze klacht komt na vijf dagen. ‘We voelen ons weinig serieus genomen. Problemen worden snel extern gelegd en op het personeelstekort geschoven. Dat zal deels terecht zijn, maar ik mis wel een gevoel van urgentie en voel me totaal niet gehoord,’ zo vervolgt de bezorgde ouder, die van de vervoerder en ook van de gemeente geen uitzicht krijgt op een oplossing.

Het Leerlingen Belang Voortgezet Onderwijs (LBVSO), de organisatie die opkomt voor de belangen van leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs, bevestigt het probleem, en stelt dat de gemeente ‘tot nu toe niet alles uit de kast heeft getrokken’.

Gemeente

Gemeente Oisterwijk is verantwoordelijk voor het tijdige en zorgvuldige vervoer van de leerlingen van en naar school. Zij besteden hun taak uit aan een vervoersorganisatie. ‘De problemen bij het leerlingenvervoer zijn ons bekend. In het hele land is er een tekort aan chauffeurs in het leerlingenvervoer, ook in onze regio. Daarnaast groeit het aantal leerlingen dat reist met het Regiovervoer. Vervoersorganisaties doen er alles aan om nieuwe chauffeurs aan te trekken. Dit is alleen in deze arbeidsmarkt niet zo gemakkelijk,’ zo laat een woordvoerder van het college (burgemeester en wethouders)  weten. ‘De vervoerders kunnen dit probleem niet alleen oplossen. Daarom denken wij als gemeente mee in het vinden van oplossingen. Op dit moment starten bijvoorbeeld de chauffeurs van de Regiotaxi (dit is het Regiovervoer voor ouderen) eerder op de dag dan ze normaal doen. Zo kunnen zij de kinderen van het leerlingenvervoer naar school brengen. Dat betekent dat oudere mensen op die tijden niet gebruik kunnen maken van het Regiovervoer.’

Bovenstaande ingreep op het schuiven met rit tijden is kort na de zomervakantie ingevoerd, maar heeft zo blijkt nog niet afdoende resultaat om het leerlingenvervoer te waarborgen. ‘De komende tijd blijven we met elkaar in gesprek voor het vinden van andere oplossingen.’