ondernemers

Voorzieningen voor kinderen asielzoekers en vluchtelingen in Oisterwijk nog niet volledig op peil


De leefomstandigheden van asielzoekers moet beter. Het gerechtshof in Den Haag heeft hier deze week een uitspraak over gedaan.

Voor kinderen moeten voldoende speelmogelijkheden zijn (Foto: Michael Jessurun).

Kwetsbare asielzoekers – hoogzwanger vrouwen, gezinnen met baby’s en zieken – moeten per direct uit de diverse noodopvanglocaties. Ook moet een overbezetting van locaties voor minderjarigen (AMV) worden voorkomen; voor die doelgroep is er ook een groot tekort. Specifiek voor kinderen stelt het hof dat er binnen vier weken binnen- en buitenspeellocaties moeten zijn op plekken waar kinderen worden opgevangen. De kinderen moeten binnen vier weken naar school kunnen.

Oisterwijk

Aan Gemeente Oisterwijk is de vraag voorgelegd hoe de situatie in Oisterwijk is, waar het gaat om de voorzieningen voor kinderen op de via de gemeente georganiseerde noodopvang (Morgenrood, Klein Oisterwijk, Klooster Moergestel). Dat zijn allen locaties voor vluchtelingen uit Oekraïne: ‘De uitspraak van het hof ziet niet toe op de opvang van Oekraïense ontheemden. Desalniettemin vinden we dit ook belangrijk voor deze doelgroep. Speelruimte (binnen en/of buiten) is aanwezig op de opvanglocaties. Voor zover dat niet voldoende is, wordt daar nu aan gewerkt. Ook in onderwijs is voor het grootste gedeelte voorzien, zeker voor de basisschoolleerlingen. Waar dat nog niet het geval is voor kinderen in het voortgezet onderwijs, zijn we in constructief overleg met scholen.’ De gemeentelijk woordvoerder kan nog niet aangeven wanneer de speelvoorzieningen worden aangevuld en de scholing in het voortgezet onderwijs op peil is.

Voor de noodopvang op camping De Reebok, waar asielzoekers worden opgevangen door het COA, is diezelfde vraag voorgelegd aan het COA: ‘Op dit moment is het COA druk doende om voor al haar locaties waar de uitspraak van toepassing op is, in kaart te brengen hoe de situatie ter plekke is en wat er ter plekke nodig is/ gedaan kan worden om aan deze uitspraak gehoor te geven.’ Ook het COA kan nog niet aangeven binnen welke termijn de noodzakelijke voorzieningen op peil zijn.

Oproep

Met de aanhoudende en toenemende druk op de opvang van vluchtelingen, komt mogelijk ook de kwaliteit van de opvang in gedrang, of ontstaan er ongewenste verschillen. Onder andere het College voor de Rechten van de Mens, Vluchtelingenwerk, maar ook de landelijke en lokale overheden en belangenorganisaties maken zich daar zorgen over. Allen streven naar een goede opvang. Het hof heeft een uitspraak gedaan over de opvang van kinderen en kwetsbaren, en het is uiteraard ook van belang dat alle andere vluchtelingen een mogelijkheid krijgen te voorzien in goede leefomstandigheden. Komende maanden gaan we deze leefomstandigheden nader volgen. We doen dat met steun van het Steunfonds Freelance Journalisten.

Omwonenden, vluchtelingen, vrijwilligers en medewerkers die (indien gewenst anoniem) hun verhaal willen doen over de leefomstandigheden op de diverse opvanglocaties, zijn van harte welkom zich te melden via mail@oisterwijknieuws.nl

Lees hier meer berichten over het AZC, asielzoekers en vluchtelingen in Oisterwijk