uitgelicht

Gemeente Oisterwijk negeert verzoek tot maatregelen voor verkeersveiligheid


Met een kopie aan de Ombudsman, heeft een inwoner na een jaar wachten zonder überhaupt een reactie, opnieuw aandacht gevraagd om iets te doen aan een ‘maas in de wet’.

Alleen bijvoorbeeld laden/lossen zou volgens de bewoner toegestaan moeten zijn, zoals bijvoorbeeld bij een supermarkt.

Het betreft een aantal regels in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) waarvan al vele jaren bekend is dat die voor een deel niet uitvoerbaar zijn. In dit geval vraagt de inwoner om te handhaven op grote vrachtwagens, die volgens de APV niet in de woonwijken thuis horen. Vergelijkbare regels zijn er ook al jaren voor bijvoorbeeld caravans of sloopauto’s. Volgens de door de gemeenteraad goedgekeurde APV is het verboden om dergelijke voertuigen te plaatsen op door het college (burgemeester en wethouder) aangewezen plaats. Die plaatsen zijn echter niet aangewezen.

Handhavers

‘Hierdoor kan de gemeente Oisterwijk niet handhavend optreden tegen overtredingen van deze artikelen. Ik heb hierover onder andere gesproken met de toezichthouder/BOA. Hij geeft aan dat hij al lange tijd zou willen dat de gemeente haar APV op dit punt aanpast… … omdat hij op diverse ongewenste situaties ten aanzien van parkeren nu niet handhavend kan optreden.’

Gevaar

Het verbod dat in de APV is opgenomen – maar dus niet geactiveerd is met aangewezen plekken – zorgt er voor de briefschrijver voor dat er op diverse plekken in de gemeente gevaarlijke situaties ontstaan. ‘De gevaren en inconveniënten die deze parkeergedragingen kunnen opleveren, zijn velerlei: onvoldoende opvallen bij schemer en duisternis van geparkeerde vrachtwagens, onvoldoende zichtbaarheid van tussen of achter deze voertuigen spelende kinderen, buitensporige inbeslagneming van de schaarse parkeerruimte, belemmering van het uitzicht vanuit de woning, afbreuk aan het uiterlijk aanzien der gemeente enz.’

Omdat er niet handhavend kan worden opgetreden ‘ontstaan er binnen de gemeente Oisterwijk en Moergestel diverse ongewenste en gevaarlijke situaties waarbij grote vrachtwagens in woonwijken worden geparkeerd en dit zeer gevaarlijke situaties oplevert met onder andere spelende kinderen die al enkele keren bijna zijn aangereden door auto’s in de woonwijk die de kinderen niet hadden opgemerkt doordat er enorme grote vrachtwagens uit andere wijken in deze straat worden geparkeerd.’

18 november 2021 heeft de bewoner de gemeente gevraagd om de APV aan te passen, of om het daarin vermelde zogenaamde ‘aanwijsbesluit’ te nemen. Op 18 oktober 2022 vraagt de bewoner om antwoord; er is volgens deze bewoner wel een ontvangstbevestiging, met daarbij de opmerking dat de ambtelijke organisatie het druk heeft, maar nog geen enkele inhoudelijke reactie geweest.