uitgelicht

Mensenrechten college en Rijksoverheid willen opvang asielzoekers in Moergestels klooster en Oisterwijkse camping (Update)


Het College voor de Rechten van de Mens en de Rijksoverheid stellen dat gemeentelijke vluchtelingenopvang voor alle vluchtelingen moet zijn, en niet specifiek voor één doelgroep, afkomstig uit één land.

Gemeente Oisterwijk heeft aangegeven dat de tijdelijke opvang in het voormalige klooster in Moergestel en op camping Klein Oisterwijk alleen bestemd is voor vluchtelingen uit Oekraïne. Reguliere asielzoekers, zo was oorspronkelijk het plan van de gemeente, komen niet op deze locaties.

Commissaris
van de Koning, Ina Adema, samen met onder andere Burgemeester Hans Janssen op de Reebok tijdens een eerdere noodopvang voor asielzoekers in Oisterwijk (Foto: Gemeente Oisterwijk).

Mensenrechten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft op haar website uitleg over het verschil tussen beide vluchtelingengroepen (klik hier). Kort samengevat: Een asielzoeker zoekt internationale bescherming waarbij de vluchtelingenstatus nog niet bepaald is; opvangen vindt plaats in een azc door het COA. Oekraïners mogen 90 dagen visumvrij reizen in de Europese Unie; opvang vindt plaats in en door gemeenten.

Opvallend is dat de opvang van Oekraïense vluchtelingen in tegenstelling tot reguliere asielzoekers wettelijk als ‘noodopvang’ wordt gezien, waarmee de regelgeving voor het realiseren van deze vorm van opvang eenvoudiger is. Er is landelijk al langere tijd ook een schrijnend tekort aan opvangplekken voor reguliere asielzoekers. Onder de asielzoekers die noodgedwongen buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, bevinden zich ook ouderen, vrouwen en kinderen. Deze situatie is eveneens schrijnend en wordt door verschillende instanties nu eveneens als ‘noodsituatie’ gezien.

‘Gemeenten die alleen Oekraïense asielzoekers op willen vangen, maken zich schuldig aan discriminatie’ – College voor de Rechten van de Mens.

Eind juli heeft het College voor de Rechten van de Mens zich uitgesproken tegen selectie op afkomst. Over het algemeen is in de samenleving meer draagvlak voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, dan voor reguliere asielzoekers. Volgens de mensenrechtenorganisatie is het echter niet toegestaan mensen met gelijke behoefte, verschillend te behandelen. Zeker nu de nood dermate hoog is, dat asielzoekers in Ter Apel buiten slapen, geen of beperkt verzorging en eten krijgen, en er door de spanningen en gebrek aan toezicht en begeleiding ruzies ontstaan, zou een dergelijke selectie niet mogen.

Rijksoverheid
Ook de Rijksoverheid is van mening dat opvang voor Oekraïense vluchtelingen gebruikt moet kunnen worden voor reguliere asielzoekers. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft gemeenten gevraagd om indien mogelijk een deel van de gemeentelijke opvangplekken daarvoor beschikbaar te stellen. Volgens de staatssecretaris is dat noodzakelijk om te voorkomen dat mensen op straat slapen. (Update: Uit de meest recente berichten blijkt dat de Rijksoverheid de opvang van asielzoekers kan toestaan buiten de gemeente om (klik hier). In Oisterwijk is dat zover bekend nog niet het geval.)

Gemeente

Wat heeft dit voor effect voor de opvang in het voormalige klooster in Moergestel en op camping Klein Oisterwijk?

Komen er in deze opvang naast Oekraïense vluchtelingen ook vluchtelingen uit andere landen?

In een uitzending van Moergestel TV (zie onder) geeft burgemeester Hans Janssen uitleg over de status van de noodopvang. In het voormalig klooster in Moergestel is de huisvesting enigszins uitgesteld vanwege noodzakelijke aanpassingen aan verouderde installaties. ‘Echte Oekraïners staan voorop,’ aldus de burgemeester op de vraag wie ze daar gaan opvangen. Er komen – wat eerder al bekend was – geen derdelanders (in Oekraïne verblijvende personen uit andere landen). Over het algemeen gaat de burgemeester uit van moeders met kinderen, omdat de mannen meestal moeten strijden voor hun land. De opvang op de camping Klein Oisterwijk is voor deze doelgroep al geactiveerd.

Radiostilte

Burgemeester Hans Janssen (Foto: Masja Vlaminckx).

Over opvang van andere vluchtelingen dan Oekraïners spreekt de burgemeester niet, ondanks dat ook die opvang goed mogelijk is. Vorig jaar immers, heeft Gemeente Oisterwijk dat laten zien toen groepen asielzoekers werden opgevangen op De Reebok.

Op de door onze redactie aan de burgemeester gestelde (hierboven vermelde) vragen komt geen antwoord. Gedurende twee weken, na driemaal vragen, helaas geen duidelijkheid …

Lees hier meer berichten over opvang vluchtelingen in onze gemeente

De deze week gepubliceerde uitzending van Moergestel TV, met uitleg over de huidige status van opvang Oekraïense vluchtelingen: