Care Inn

Geen tijdelijke woonruimte asielzoekers aan Tilburgseweg Oisterwijk


‘De te renoveren woningen aan de Tilburgseweg in Oisterwijk gaan we niet tijdelijk verhuren aan asielzoekers/statushouders.’

Aan de Tilburgseweg in Oisterwijk staan een aantal woninging op de nominatie voor renovatie. Bewoners aldaar hadden gehoord dat er, in afwachting van die grootse aanpak, tijdelijk vluchtelingen of statushouders (vluchtelingen met vergunning) in zouden komen. Volgens verhuurder Leystromen is dat onjuist.

Er heerst in Oisterwijk (en landelijk) een groot tekort aan woningen. Vluchtelingen kunnen daardoor vanuit het overvolle AZC na het verkrijgen van een verblijfsergunning niet doorstromen. Voor hen zijn woningen nodig. Daartoe heeft Oisterwijk een taakstelling, maar die blijkt onhaalbaar (klik hier).

Het mislukte flex-/tijdelijk woonproject Wingerd in Oisterwijk (Foto: Joris van der Pijll).

Tegelijk zijn er ook veel reguliere woningzoekenden die een huis willen. Het is daarom dat er een maximaal percentage van 15% is afgesproken dat beschikbaar gesteld wordt voor statushouders en andere bijzondere doelgroepen zoals voor de WMO.

Tijdelijke huisvesting voor korte duur bleek recent nog in Oisterwijk geen succes; project De Wingerd werd stop gezet. Wel is Gemeente Oisterwijk bezig met flexwonen voor een langere periode van 10 jaar(klik), dit in afwachting van grotere woningbouwprojecten.